Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


Νέα - Ανακοινώσεις

16/8/2018

Δημοσιεύτηκε Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή έξι (6) πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το έτος 2018-2019 με κατατακτήριες εξετάσεις.

24/7/2018

Ανακοίνωση Κατατακτηρίων εξετάσεων στην Πυροσβεστική ΦΕΚ 24/7/18 Αρ.Φύλλου 2984

23/7/2018

Σήμερα διεξάγεται η εξέταση στο μάθημα Γνώσειες και Δεξιότητες για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

22/7/2018

Σημερα διεξάγεται  η εξέταση στο μάθημα Μικροοικοινομική -Μακροοικονομική-Δημόσια Οικονομική για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

21/7/2018

Σήμερα διεξάγεται η εξέταση στο μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους Για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

14/5/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 26ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ).  http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2018

7/5/2018

Ανακοινώθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ.φύλλου 1548 ο Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 26 Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Σύνολο θέσεων 100.

1/12/2017

Ανακοινώθηκε η 1Γ/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ  (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
 

16/3/2017
Αποτελέσματα βαθμολογίας Β΄Σταδίου διαγωνισμού Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (προκήρυξη 1Γ/2015)

15/3/2017

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 7/3/2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του δευτέρου σταδίου, καθώς και των γενικών αποτελέσματων του 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

6/3/2017
Κοινοποίηση πίνακα υποψηφίων και προγράμματος εξετάσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

3/3/2017
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2017:  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ  ΔΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. (δείτε εδώ)

24/2/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

20/2/2017
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με 160 νέους εισακτέους θα ενισχυθεί και το 2017 η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ο διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης είναι γραπτός και ανακοινώνεται το β’ εξάμηνο του έτους.                      (πηγή: diktyo.gr)

10/2/2017
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με κατατακτήριες εξετάσεις

10/2/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  & ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ 25ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

9/2/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΕΚ 7/2/17  ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 307

6/2/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΕΚΠΑ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

31/1/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017