Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-Ε.Α.Π.

                                                            

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  διοργανώνουν προγράμματα προετοιμασίας για φοιτήτριες και φοιτητές που φοιτούν στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Ε.Α.Π.) .

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές κατόχους διδακτορικών, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών -Πανεπιστημιακούς συνεργάτες οι οποίοι αποτελούν ομάδα εξειδικευμένη στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 • Τα τμήματα αρχίζουν από Οκτώβριο κάθε έτους και διαρκούν μέχρι τις εξετάσεις .
 • Διάρκεια 1,5 - 2 ώρες εβδομαδιαίως για κάθε ενότητα.
 • Τα τμήματα είναι ολιγομελή
 • Διεξάγονται και ιδιαίτερα μαθήματα για όλες τις θεματικές ενότητες καθόλη την διάρκεια της χρονιάς με ευέλικτα ωράρια για τα άτομα τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάποιο τμήμα.
 •  Η άριστη προετοιμασία στα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου  συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων, με παλαιά θέματα, τυπολόγιο,  το οποίο δίδεται δωρεάν στους σπουδαστές του φροντιστηρίου. Γίνεται πλήρης κάλυψη της ύλης από ειδικευμένους συνεργάτες

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ατομικές εργασίες αναλαμβάνονται μετά από  αίτηση  του ενδιαφερόμενου αμέσως μετά την ανακοίνωση της εργασίας.Ο χρόνος προετοιμασίας κάθε ατομικής εργασίας είναι 15 ημέρες. Οι εργασίες των προπτυχιακών τμημάτων είναι διαθέσιμες. Επικοινωνήστε για να ενημερωθείτε.

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 • Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 5 δόσεις.
 • Έκπτωση 5% με εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
 • Δωρεάν εγγραφή
 • 10% έκπτωση για ανέργους.

ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΕΟ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι

ΔΕΟ 23 Marketing Ι

ΔΕΟ 24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική

ΔΕΟ 25 Λογιστική

ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΔΕΟ 33 Marketing ΙΙ

ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

ΔΕΟ 40 Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΔΕΟ 41 Αγορές χρήματος και Κεφαλαίου

ΔΕΟ 42 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

                                                         ΠΛΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

      ·         ΠΛΗ 10 Εισαγωγή στην Πληροφορική

·         ΠΛΗ 11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

·         ΠΛΗ 12  Μαθηματικά για  Πληροφορική Ι

·         ΠΛΗ 20 Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

·         ΠΛΗ 21 Ψηφιακά Συστήματα

·         ΠΛΗ 22 Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ

·         ΠΛΗ 24 Σχεδιασμός Λογισμικού

·         ΠΛΗ 30 Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ

·         ΠΛΗ 31 Τεχνητή Νοημοσύνη - Εφαρμογές

·         ΠΛΗ 23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία

·         ΠΛΗ 35 Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

·         ΠΛΗ 36 Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες

·         ΠΛΗ 37 Πληροφορική και Εκπαίδευση

·         ΠΛΗ 40 Πρακτική Εξάσκηση σε θέματα Λογισμικού

·         ΠΛΗ 42 Ειδικά θέματα τεχνολογίας Λογισμικού

·         ΠΛΗ 44 Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας

 

                               ΦΥΕ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

         ·         ΦΥΕ 10 Γενικά Μαθηματικά Ι

·         ΦΥΕ 12 Γενική και Aνόργανη Xημεία

·         ΦΥΕ 14 Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες

·         ΦΥΕ 20 Γενικά Mαθηματικά IΙ

·         ΦΥΕ 22 Φυσικοχημεία

·         ΦΥΕ 24 Kλασική Φυσική Ι

·         ΦΥΕ 30 Οργανική Χημεία

·         ΦΥΕ 31 Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου

·         ΦΥΕ 34 Κλασική Φυσική ΙΙ

·         ΦΥΕ 40 Κβαντική Φυσική

·         ΦΥΕ 43 Γενετική 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΟ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

            ·         ΕΠΟ 10 Γενική Ιστορία της Ευρώπης

            ·         ΕΠΟ 21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 

·         ΕΠΟ 31 Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη

·         ΕΠΟ 11 Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης

·         ΕΠΟ 12 Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης  

·         ΕΠΟ 22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη

·         ΕΠΟ 20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη 

·         ΕΠΟ 30 Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος 

·         ΕΠΟ 32 Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

·         ΕΠΟ 33 Δημιουργία & Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

·         ΕΠΟ 42 Ειδικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

·         ΕΠΟ 43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα

·         ΕΠΟ 41 Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα

·         ΕΠΟ 30 Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος 

·         ΕΠΟ 32 Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού 

·         ΕΠΟ 33 Δημιουργία & Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

·         ΕΠΟ 42 Ειδικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού 

·         ΕΠΟ 43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα 

   ΕΛΠ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ          

                      ΕΛΠ 10 Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό.

·         ΕΛΠ 11 Ελληνική Ιστορία 

·         ΕΛΠ 20 Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα ως και τα Μεταβυζαντινά χρόνια 

·         ΕΛΠ 21 Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία 

·         ΕΛΠ 30 Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)

·         ΕΛΠ 22 Ελληνική φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα 

·         ΕΛΠ 31 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο 

·         ΕΛΠ 40 Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και χορού

·         ΕΛΠ 41 Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι νεότεροι χρόνοι

·         ΕΛΠ 42 Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο

·         ΕΛΠ 43 Ελληνισμός της Διασποράς

·         ΕΛΠ 44 Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) Κινηματογράφος

·         ΕΛΠ 45  Νεοελληνική Φιλολογία, από τις απαρχές ως το 18ο αιώνα 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

ΠΛΣ 50 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΠΛΣ 51  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

ΠΛΣ 60 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

                                      

                     

 •                                                       Πληροφορίες Γραμματείας

 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενάρξεις και λήξεις διαφόρων Τμημάτων, καθώς και για εγγραφές σε κάποιο από αυτά, απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου που λειτουργεί καθημερινά από 09:00 έως 22:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:210.8823214 και 210.8822362.  FAX: 210.8822362

 

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 91, Πλ. Βικτωρίας 10434, Αθήνα , 1ος όροφος  - έναντι ΟΤΕ.

Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες από αυτές που θα βρείτε στις ιστοσελίδες μας, αποστέλλοντας απλά μήνυμα μέσω:

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου