Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91, Πλ.Βικτωρίας. Αθήνα Τ.Κ.10434     1ος,2ος,3ος όροφος. Έναντι Ο.Τ.Ε.

Τηλ: 210-8823214 , 210-8822362

www.kpapaioannou.gr   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
&
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
(20 ΩΡΕΣ)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ  & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΠΩΣ  ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ:

Ν. 4254/2014

&

ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4172/2013 &  4368/2016,

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΜΕΝΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ν.4488/13.9.2017

 

        ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ – ΣΚΟΠΟΣ

Το τμήμα αυτό απευθύνεται πρωτίστως σε πτυχιούχους οικονομικών σχολών, βοηθούς λογιστηρίου , λογιστές, στελέχη και υπαλλήλους οικονομικών υπηρεσιών, ελεύθερους επαγγελματίες, που επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της μισθοδοσίας ή και να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε αυτό.  Αυτό το ειδικό τμήμα θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα των γνώσεων ενός πλήρως καταρτισμένου λογιστή και γενικότερα προσώπου που ασχολείται με εργασιακά θέματα και θα εργασθεί ως στέλεχος επιχειρήσεως. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη χειρόγραφη και μηχανογραφημένη εφαρμογή πάνω στην ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία που ισχύει σήμερα.

Παράλληλα γίνεται εκμάθηση και πρακτική εφαρμογή σε σύγχρονο λογισμικό μισθοδοσίας της SINGULAR.     

  

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

            *      Διαδικασία Πρόσληψης

*      Απογραφή Εργοδότη ή/ και μισθωτού στο ΙΚΑ , Βιβλίο Νεοπροσλαμβανομένων (ΙΚΑ)

*      Καθιέρωση ενιαίου Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(ΑΜΚΑ)

*      Υποχρεώσεις εργοδότη και υποβαλλόμενες καταστάσεις- δηλώσεις  προς ΟΑΕΔ - Επιθεώρηση Εργασίας

*      Θέματα τεχνικού ασφαλείας- γιατρού εργασίας. Κανονισμός εργασίας.

*      Διαδικασία Κατάρτισης Συμβάσεων Εργασίας. Μετατροπές συμβάσεων εργασίας

*       Καθορισμός Συλλογικών- Κλαδικών-Ενδοεπιχειρησιακών & Ατομικών Συμβάσεων Εξαρτημένης Εργασίας και εφαρμογή τους, όροι συμβάσεων

*      Συμβάσεις Ορισμένου χρόνου  -   Συμβάσεις Μερικής ή/ και Διαλείπουσας – Εκ περιτροπής Απασχόλησης

*   Διαδικασία Κατάρτισης Συνβάσεων Εργασίας. Μετατροπές συμβάσεων εργασίας. Ισχύς Συμβάσεων (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Δ.Α.), Υποχρεωτικότητα Σ.Σ.Ε., Ατομικές Σ.Σ.Ε. Επιχειρησιακές συμβάσεις, Ενώσεις Προσώπων, Μετενέργεια, Πάγωμα ωρίμανσης, Κατάργηση επιδομάτων, Τι ισχύει με το Επίδομα Γάμου.

 * Μισθοί,    

 *  Οικειοθελής  Αποχώρηση &Καταγγελία σύμβασης     (Διαδικαστικά).  Νέοι πίνακες Αποζημίωσης  απόλυσης - Χρόνος προειδοποίησης        

*      Καταγγελία σύμβασης – Αποζημίωση απόλυσης

*      Νόμιμο Ωράριο, Υπερεργασία, Υπερωρία, Νυκτερινή Απασχόληση, Κυριακή, Δώρα εορτών, Ημέρες υποχρεωτικών και εθιμικών αργιών (αποζημίωση σε περίπτωση απασχόλησης κατά τη διάρκειά τους), Bonus, λοιπές πρόσθετες αμοιβές.

*      Ακαθάριστες αποδοχές εμμισθου & ημερομίσθιου προσωπικού– πρόσθετη εργασία – εισφορές ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων. Προσδιορισμός ημερών (Ασφαλιστικά ημερομίσθια) κατά περίπτωση.

*      Άδειες, τύποι αδειών (με αποδοχές & άνευ αποδοχών), βιβλίο αδειών κατάτμηση αδείας.

*      Ασθένεια, Λοχεία, Μέτρα προστασίας μητρότητας, Στράτευση.

*      Βεβαιώσεις Αποδοχών-Αποδείξεις πληρωμών. Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων. Λοιπές Εκτυπώσεις. 

*      Υποχρεώσεις Εργοδοτών - Ασφαλισμένων ως προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ποσοστά Εισφορών κατά κλάδο.  Αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές. Τεκμαρτή ασφάλιση, Νέο πλαφόν ασφαλισμένων, ΕΦΚΑ-Παραμετροποίηση ,Απαλλαγήαπό ασφάλιση σε Ο.Α.Ε.Ε., Παράλληλη απασχόληση, Μείωση Εισφορών, Επίδομα ανεργίας.

*      ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.

*      Σύνταξη προσωρινής και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ (έντυπο Ε7)

*      Πρόστιμα, Ποινικές Κυρώσεις

*      Ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Μειωμένα ωράρια εργασίας και Ασφάλιση κατά την εφαρμογή τους

*      Εταιρείες δανεισμού εργαζομένων

*      Ετοιμότητα για εργασία

*      Συμβάσεις εντολής, έργου ανεξαρτήτων υπηρεσιών κ.λπ.

*      Διαθεσιμότητα εργαζομένων

*      Οι νέες ρυθμίσεις για θέματα που προκύπτουν από την ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων .

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΩΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ   2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 10.00-14.00    
ΣΑΒΒΑΤΟ  9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 10.00-14.00    
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 10.00-14.00 20 ΩΡΕΣ 280€
ΣΑΒΒΑΤΟ 13  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 10.00-14.00    
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 10.00-14.00    

 

Εισηγητές:    Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στα γνωστικά αντικείμενα καθηγητές, κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, ειδικούς  επιστήμονες, ανώτατα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών, διευθυντικά στελέχη του δημόσιου τομέα και συμβούλους επιχειρήσεων .

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%. Η ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ.ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6.00-10.00ΜΜ
 
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 40 ΩΡΕΣ 380€


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ENOTHTA  1

Πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης

  Εκμάθηση της εφαρμογής ERP, Singular Control της Singular Logic με :

 • Καταχώρηση όλων των στοιχείων που προβλέπονται από τον  παλαιότερο Κ.Φ.Α.Σ. (που έχει καταργηθεί) ή και τα νέα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014)  (παραστατικά πωλήσεων – αγορών – εισπράξεων – πληρωμών – διακινήσεων αποθεμάτων).
 • Αναλυτική και συγκεντρωτική παρακολούθηση των στοιχείων και των κινήσεων πελατών – προμηθευτών – ειδών αποθήκης – αξιόγραφων.
 • Προετοιμασία συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ  (πελατών – προμηθευτών – πιστωτικών υπολοίπων).
 • Λήψη εκτυπώσεων (reports) που σχετίζονται με την εμπορική λειτουργία της επιχείρησης και εξαγωγής τους σε αρχεία
  excel – rtf.
 • Σύνδεση της εφαρμογής με λογιστικές εφαρμογές τήρησης Απλογραφικών και Διπλογραφικών βιβλίων.

 ΕΝΟΤΗΤΑ  2

Πρόγραμμα Λογιστικής για τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων

Εκμάθηση της εφαρμογής   ERP , Singular Accountant – Γενική Λογιστική  της Singular Logic με :

 • Αναλυτική παρουσίαση της έννοιας και των αρχών της Γενικής Λογιστικής σύμφωνα με το παλαιότερο ΕΓΛΣ  και τα νέα ΕΛΠ (Ν.4308/2014).
 • Αναλυτική Διαχείριση Μητρώου Παγίων.
 • Δημιουργία λογιστικών εγγραφών ανοίγματος βιβλίων , καταχώρησης εξόδων – εσόδων, παρακολούθησης εισαγωγών, τακτοποιητικών εγγραφών , αντιλογισμών  και εγγραφών δημιουργίας  αποτελεσμάτων.
 • Δημιουργία κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης , Ισολογισμού , Κλείσιμο Χρήσης για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.
 • Σύνταξη περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπο Φ2)
 • Προβολές λογαριασμών, εκτυπώσεις λογαριασμών, ημερολογίων, γενικού και αναλυτικών καθολικών, ισοζύγια.

 

 ΕΝΟΤΗΤΑ  3

Πρόγραμμα Λογιστικής για τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων

Εκμάθηση της εφαρμογής  ERP, Singular Accountant – Έσοδα – Έξοδα της Singular Logic με :

 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών  στο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων με παράλληλη σύνταξη περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
  (έντυπο Φ2).
 • Δημιουργία αποτελεσμάτων τέλους χρήσης


 Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το τμήμα αυτό και εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να απευθυνθείτε είτε τηλεφωνικά στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου στα 210-8823214 και 210-8822362 καθημερινά από 09.00 – 22.00μμ. είτε με mail:

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Διεύθυνση: Γ΄ Σεπτεμβρίου 91, Πλατεία Βικτωρίας,   10434 , Αθήνα 1ος, 2ος, 3ος,  όροφος  έναντι ΟΤΕ