Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91, Πλ.Βικτωρίας. Αθήνα Τ.Κ.10434     1ος,2ος,3ος όροφος. Έναντι Ο.Τ.Ε.

Τηλ: 210-8823214 , 210-8822362

www.kpapaioannou.gr   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
&
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
(20 ΩΡΕΣ)

ΕΡΓΑΤΙΚΗ  & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΠΩΣ  ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ:

Ν. 4254/2014

&

ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4172/2013 &  4368/2016,

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΜΕΝΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ν.4488/13.9.2017

 

        ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ – ΣΚΟΠΟΣ

Το τμήμα αυτό απευθύνεται πρωτίστως σε πτυχιούχους οικονομικών σχολών, βοηθούς λογιστηρίου , λογιστές, στελέχη και υπαλλήλους οικονομικών υπηρεσιών, ελεύθερους επαγγελματίες, που επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της μισθοδοσίας ή και να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε αυτό.  Αυτό το ειδικό τμήμα θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα των γνώσεων ενός πλήρως καταρτισμένου λογιστή και γενικότερα προσώπου που ασχολείται με εργασιακά θέματα και θα εργασθεί ως στέλεχος επιχειρήσεως. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη χειρόγραφη και μηχανογραφημένη εφαρμογή πάνω στην ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία που ισχύει σήμερα.

Παράλληλα γίνεται εκμάθηση και πρακτική εφαρμογή σε σύγχρονο λογισμικό μισθοδοσίας της SINGULAR.     

  

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

            *      Διαδικασία Πρόσληψης

*      Απογραφή Εργοδότη ή/ και μισθωτού στο ΙΚΑ , Βιβλίο Νεοπροσλαμβανομένων (ΙΚΑ)

*      Καθιέρωση ενιαίου Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(ΑΜΚΑ)

*      Υποχρεώσεις εργοδότη και υποβαλλόμενες καταστάσεις- δηλώσεις  προς ΟΑΕΔ - Επιθεώρηση Εργασίας

*      Θέματα τεχνικού ασφαλείας- γιατρού εργασίας. Κανονισμός εργασίας.

*      Διαδικασία Κατάρτισης Συμβάσεων Εργασίας. Μετατροπές συμβάσεων εργασίας

*       Καθορισμός Συλλογικών- Κλαδικών-Ενδοεπιχειρησιακών & Ατομικών Συμβάσεων Εξαρτημένης Εργασίας και εφαρμογή τους, όροι συμβάσεων

*      Συμβάσεις Ορισμένου χρόνου  -   Συμβάσεις Μερικής ή/ και Διαλείπουσας – Εκ περιτροπής Απασχόλησης

*   Διαδικασία Κατάρτισης Συνβάσεων Εργασίας. Μετατροπές συμβάσεων εργασίας. Ισχύς Συμβάσεων (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Δ.Α.), Υποχρεωτικότητα Σ.Σ.Ε., Ατομικές Σ.Σ.Ε. Επιχειρησιακές συμβάσεις, Ενώσεις Προσώπων, Μετενέργεια, Πάγωμα ωρίμανσης, Κατάργηση επιδομάτων, Τι ισχύει με το Επίδομα Γάμου.

 * Μισθοί,    

 *  Οικειοθελής  Αποχώρηση &Καταγγελία σύμβασης     (Διαδικαστικά).  Νέοι πίνακες Αποζημίωσης  απόλυσης - Χρόνος προειδοποίησης        

*      Καταγγελία σύμβασης – Αποζημίωση απόλυσης

*      Νόμιμο Ωράριο, Υπερεργασία, Υπερωρία, Νυκτερινή Απασχόληση, Κυριακή, Δώρα εορτών, Ημέρες υποχρεωτικών και εθιμικών αργιών (αποζημίωση σε περίπτωση απασχόλησης κατά τη διάρκειά τους), Bonus, λοιπές πρόσθετες αμοιβές.

*      Ακαθάριστες αποδοχές εμμισθου & ημερομίσθιου προσωπικού– πρόσθετη εργασία – εισφορές ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων. Προσδιορισμός ημερών (Ασφαλιστικά ημερομίσθια) κατά περίπτωση.

*      Άδειες, τύποι αδειών (με αποδοχές & άνευ αποδοχών), βιβλίο αδειών κατάτμηση αδείας.

*      Ασθένεια, Λοχεία, Μέτρα προστασίας μητρότητας, Στράτευση.

*      Βεβαιώσεις Αποδοχών-Αποδείξεις πληρωμών. Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων. Λοιπές Εκτυπώσεις. 

*      Υποχρεώσεις Εργοδοτών - Ασφαλισμένων ως προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Ποσοστά Εισφορών κατά κλάδο.  Αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές. Τεκμαρτή ασφάλιση, Νέο πλαφόν ασφαλισμένων, ΕΦΚΑ-Παραμετροποίηση ,Απαλλαγήαπό ασφάλιση σε Ο.Α.Ε.Ε., Παράλληλη απασχόληση, Μείωση Εισφορών, Επίδομα ανεργίας.

*      ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.

*      Σύνταξη προσωρινής και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ (έντυπο Ε7)

*      Πρόστιμα, Ποινικές Κυρώσεις

*