Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2012 (100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ!)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

Εκδόθηκε προκύρηξη 2656/2011 για 2335  θέσεις ΠΕ & ΤΕ & ΔΕ  ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους του Υπουργείου Οικονομικών

  ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η  ειδική επιτροπή θα διενεργήσει ειδική γραπτή εξέταση για τη διαπίστωση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απαιτούνται για τις θέσεις των ελεγκτών καθώς και της ευχέρειας εφαρμογής αυτών, με το σύστημα των πολλαπλών επιλογώνγια τρεις τουλάχιστον ερωτήσεις σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και συγκεκριμένα

α) φορολογικά αντικείμενα ( 50 μόρια)

β) λογιστική - γενικές αρχές αστικού και εμπορικού δικαίου ( 50 μόρια)

γ) γενικές αρχές διοικητικού δικαίου ( 50 μόρια)

δ) Κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων ( ΚΕΔΕ) ( 50 μόρια)'

Επιτυχής εξέταση στις ανωτέρω ερωτήσεις θεωρείται η συγκέντρωση 100 μορίων. Αν ο διαγωνιζόμενος δεν συγκεντρώσει την ανωτέρω βαθμολογία στη γραπτή εξέταση αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  • Στα «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» γίνεται ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στους Διορισμούς των Διαγωνισμών  Υπουργείου ΟΙκονομικών

  •  Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών  (ποσοστό επιτυχίας 80%) είναι αναρτημένα στις προθήκες του φροντιστηρίου μας.
  • Η άριστη προετοιμασία στα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων το οποίο δίδεται δωρεάν στους σπουδαστές του φροντιστηρίου. Γίνεται πλήρης κάλυψη της ύλης από ειδικευμένους συνεργάτες κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, στελέχη υπουργείων και καθηγητές πανεπιστημίου.
Εξασφαλίστε τώρα την επιτυχία σας στον Διαγωνισμό
  •     - Η διδασκαλία είναι προσαρμοσμένη στο είδος και τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εξετάσεων. 
  •      - Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές,
  •      - Η ύλη καλύπτεται πλήρως στο ωράριο που έχει ανακοινωθεί. Εάν χρειαστεί οι ώρες  διδασκαλίας μπορούν να αυξηθούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 
     
                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
 

-Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3  ισόποσες  

-Έκπτωση 10%  με εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων σας. 

-ΔΩΡΕΑΝ  ΕΓΓΡΑΦΗ

 
 
Πληροφορίες Γραμματείας
 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενάρξεις και λήξεις διαφόρων Τμημάτων, καθώς και για εγγραφές σε κάποιο από αυτά, απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου που λειτουργεί καθημερινά από 09:00 έως 22:00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:210.8823214 και 210.8822362.  FAX: 210.8822362
 
Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 91, Πλ. Βικτωρίας 10434, Αθήνα , 1ος, όροφος  - έναντι ΟΤΕ.
Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες από αυτές που θα βρείτε στις ιστοσελίδες μας, αποστέλλοντας απλά μήνυμα μέσω: