Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


Προφίλ Φροντιστηρίου

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
3ης Σεπτεμβρίου 91 - Πλ. Βικτωρίας, ΑΘΗΝΑ 10434 
(έναντι ΟΤΕ)
Τηλ. 210-8823214  &  210-8822362

http://www.kpapaioannou.gr    E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

 Στα «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» γίνεται ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στους Διορισμούς των Διαγωνισμών Δημοσίου (Υπουργείου Οικονομικών, Τραπεζών, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Εκπαιδευτικών κ.λ.π. )

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων  είναι αναρτημένα στις προθήκες του φροντιστηρίου μας (ποσοστό επιτυχίας 89%). Αξίζει να σας επισημάνουμε ότι  οι πρώτοι στους βαθμολογικούς πίνακες επιτυχόντων είναι μαθητές του φροντιστηρίου μας όπως στους διαγωνισμούς Υπουργείου Οικονομικών, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Κατατακτήριες κ.λ.π ).