Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΣΔΔΑ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 91, ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (πλησίον ΗΣΑΠ)

ΑΘΗΝΑ 10434 - 1ος, 2ος, 3ος όροφος - έναντι ΟΤΕ
 

ΤΗΛ: 2108823214 , 2108822362

www. kpapaioannou.gr   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

 

 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΣΔΔΑ

Στα   Φροντιστήρια  Παπαϊωάννου  ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στις Εξετάσεις Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΣΔΔΑ
Η άριστη προετοιμασία στα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων το οποίο δίδεται δωρεάν στους σπουδαστές του φροντιστηρίου. Γίνεται πλήρης κάλυψη της ύλης από ειδικευμένους συνεργάτες και  τεστ προσομοίωσης σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.
Εξασφαλίστε τώρα την επιτυχία σας στον Διαγωνισμό.
                                             

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ΕΣΔΔΑ (από το 1985)   υπάγεται  στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) , το οποίο είναι  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Σκοπός της σχολής είναι η βελτίωση της λειτουργίας  της Δημόσιας Διοίκησης. Οι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α   από τη στιγμή της εισαγωγής τους στη σχολή, θεωρούνται δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με τα προβλεπόμενα μισθολογικά, ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα. Αμείβονται κατά την διάρκεια της φοίτησης με το βασικό μισθό του Δημοσίου Υπαλλήλου. Ο χρόνος εκπαίδευσης (18 μήνες) αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και η φοίτηση ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (master). Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης,οι σπουδαστές   διορίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι σε ανώτερες θέσεις του Δημοσίου που αναφέρονται μέσα στην προκήρυξη. Στο διαγωνισμό Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης έχουν δικαίωμα συμμετοχής ιδιώτες αλλά και υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών , ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Οι υποψήφιοι είτε ιδιώτες είτε δημόσιοι υπάλληλοι, χρειάζεται να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ (οποιασδήποτε Σχολής)  ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμέου από το ΔΟΑΤΑΠ,  και να έχουν εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες). Δεν υπάρχει όριο ηλικίας στους συμμετέχοντες. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών κατά την ημερομηνία της  δημοσίευσης  της προκήρυξη. Η φοίιτηση στην ΕΣΔΔΑ δίνει πλεονέκτημα ως προς την εξέλιξη στο Δημόσιο σε σχέση με τους υπόλοιπους Δημόσιους Υπαλλήλους.Στον διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δεν έχουν εφαρμογή ευνοϊκές διατάξεις ή μοριοδότηση.

ΣΤΑΔΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΕΣΔΔΑ

Προκαταρκτικό  ( ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ)  (Γραπτή Δοκιμασία)

Οι υποψήφια εξετάζονται σε 3 μαθήματα,

1) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους  (συντελεστής βαρύτητας 40% της βαθμολογίας του πρώτου σταδίου)

2) Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική (συντελεστής βαρύτητας 40%της βαθμολογίας του πρώτου σταδίου)

3) Γενικές Γνώσεις & Δεξιότητες (συντελεστής βαρύτητας 20% της βαθμολογίας του πρώτου σταδίου)


Η βάση σε κάθε εξέτση τόσο στο 1ο στάδιο όσο και στο2ο στάδιο του διαγωνισμού  είναι το 30 με άριστα το 50. Υποψήφιος που δεν συγκέντρωσε σε κάποια εξέταση το βαθμό 30 απορρίπτεται.

 Από τις εξετάσεις στο στάδιο αυτό θα περάσουν στο Τελικό στάδιο o διπλάσιος αριθμός των τελικών εισακτέων (που ορίζεται στην προκήρυξη). Απαραίτητη προϋπόθεση  να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το βαθμό 30 σε κάθε εξέταση

 Τελικό Στάδιο 

Οι υποψήφιοι  εξετάζονται: ( Β' ΣΤΑΔΙΟ) Εξεταζόμενα μαθήματα:

1)Γραπτή και προφορική δοκιμασία στην ενότητα <<Δημόσια Διοίκηση και διακυβέρνηση>> (συντελεστής βαρύτητας 50% της βαθμολογίας του δευτέρου σταδίου)

2)Γραπτή δοκιμασία στην Αγγλική Γλώσσα για όλους και επιπλέον γραπτή εξέταση στην Γαλλική ή Γερμανική Γλώσσα για όσους επιθυμούν να εναχθούν στο Τμήμα Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων (αν ανακοινώνονται θέσεις). Για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (αν ανακοινώνονται θέσεις) η εξέταση στην δεύτερη ξένη γλώσσα γίνεται από επιλογή μεταξύ Γαλλικών Γερμανικών Ιταλικών Ισπανικών, (συντελεστής βαρύτητας 20% της βαθμολογίας του δευτέρου σταδίου)
Δίδεται στους υποψηφίους ξενόγλωσσο κείμενο και ζητείται (εξέταση σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (10) μονάδες, στην περίληψη του κειμένου (20) μονάδες και στην παραγωγή γραπτού λόγου (20) μονάδες)

3) Γραπτή δοκιμασία σε φάκελο επίκαιρου θέματος σε μία εκ των εξής θεματικών ενοτήτων: α) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις β) Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός γ) Κοινωνική πολιτική δ) Περιφερειακή πολιτική και ανάπτυξη (συντελεστής βαρύτητας 30% της βαθμολογίας του δευτέρου σταδίου)

Η βάση σε κάθε μάθημα τόσο στο 1ο στάδιο όσο και στο2ο στάδιο του διαγωνισμού  είναι το 30 με άριστα το 50. Υποψήφιος που δεν συγκέντρωσε σε κάποια εξέταση το βαθμό 30 απορρίπτεται.

 

Μετά τις εξετάσεις του 2ου Σταδίου διαμορφώνεται η τελική λίστα εισακτέων (στην ΕΣΔΔΑ εισάγονται οι μισοί από τους υποψήφιους του 2ου Σταδίου)

Το Α και το Β Στάδιο συμμετέχει  με ποσοστό 50% έκαστο στην τελική βαθμολογία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενάρξεις και λήξεις διαφόρων Τμημάτων ΕΣΔΔΑ , καθώς και για εγγραφές σε κάποιο από αυτά, απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου που λειτουργεί καθημερινά από 09:00 έως 22:00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:210.8823214 και 210.8822362.
Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες από αυτές που θα βρείτε στις ιστοσελίδες μας, αποστέλλοντας απλά μήνυμα μέσω   Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 91, Πλ. Βικτωρίας, 10434, Αθήνα
1ος , 2ος , 3ος   όροφος - έναντι ΟΤΕ