ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΣΔΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91. Πλ.Βικτωρίας . Αθήνα 10434

Τηλ: 210-8823214, 210-8822362

www.kpapaioannou.gr,   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

30ος  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΣΔΔΑ

Εξασφαλίστε τώρα την επιτυχίας σας στον 29ο διαγωνισμό -

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΔΔΑ 2022


Γενικά Προσόντα υποψηφίων

1) Οι υποψήφιοι  να έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

2) Οι άνδρες  νά έχουν εκπληρώσει τις στρατικωτικές τους υποχρεώσεις

3) Συμμετοχή στον διαγωνισμό έχουν ιδιώτες καθώς και Υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ και οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίοκησης (όλοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

4) Ο διαγωνισμός για την ΕΣΔΔΑ διενεργείται σε δύο στάδια, και περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή εξέταση των υποψηφίων στις παρακάτω ενότητες:
      α) "Οργάνωση & Λειτουργία του Κράτους" (Α΄ΣΤΑΔΙΟ)
      β) "Μικροοικονομική - Μακροοικονομική - Δημόσια Οικονομική" (Α΄ΣΤΑΔΙΟ)
      γ) " Γνώσεις και Δεξιότητες" , με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (Α΄ΣΤΑΔΙΟ)
      δ) ( Β' ΣΤΑΔΙΟ)
Εξεταζόμενα μαθήματα: 1)Γραπτή και προφορική δοκιμασία στην ενότητα <<Δημόσια Διοίκηση και διακυβέρνηση, 2)Γραπτή δοκιμασία στην Αγγλική Γλώσσα και επιπλέον γρατή εξέταση στην Γαλλική ή Γερμανική Γλώσσα για όσους επιθυνούν να εναχθούν στο Τμήμα Εμορικών και Οικονομικών Υποθέσεων . Για όσους επιθθμούν να ενταχθούν στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων η εξέταση στην δεύτερη ξένη γλώσσα γίνεται από επιλογή μεταξύ Γαλλικών Γερμανικών Ιταλικών Ισπανικών, 3) Γραπτή δοκιμασία σε φάκελο επίκαιρου θέματος σε μία εκ των εξής θεματικών ενοτήτων: α) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις β) Πληροφρική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός γ) Κοινωνική πολιτική δ) Περιφεριεακή πολιτική και ανάπτυξη 

Η βαθμολογία σε κάθε εξέταση του πρώτου και του δευτέρου σταδίου γίνεται με άριστα το 50 και βάση το 30 (ανά εξέταση).

 

  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΣΔΔΑ
 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ !!


28ος
Μ. Ελ

Τ. ΙΩ

Σ.ΕΛ

 ΚΑΙ 6 ΑΚΟΜΗ
 

27ος
 

Π. Μ. (12η)
* 1η ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤ. ΚΡΑΤΟΥΣ

 Τ. Χ. (10η)

 Ψ. Μ. (24η)

 Τ. Κ. (47η)

Α. Γ.


Ν. Ι.
 

ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΕΤΙΝΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ

 

ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ  24ου Εισαγωνικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ 

Μ. Χ. (1η)

Μ. Σ. (2η)

Μ. Μ. (9η)

 

είναι μερικοί από τους εισαχθέντες μας !!!

 

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 30ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΣΔΔΑ

(TA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  LIVE  STREAMING)

ΝΕΑ   ΤΜΗΜΑΤΑ  Τα 2 (δύο) πρώτα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ δοκιμαστικά 

Τα ζωντανά μαθήματα μπορείτε να τα βλέπετε σε επανάληψη όσες φορές θέλετε στην πλατφόρμα μας

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

40% του συνολικού βαθμού

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

&
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

ΤΜΗΜΑ
απογευματινό
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 

18.30 - 21.30 μμ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2022 

 

75 ΩΡΕΣ

 

 

450€

 

 
ΤΜΗΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
 

14.30 - 17.30 μμ
ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
75 ΩΡΕΣ 450€

 

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

40%  του συνολικού βαθμού

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ


11.00-2.00μμ


ΣΑΒΒΑΤΟ
22  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

 

80 ΩΡΕΣ 490€
  ΤΜΗΜΑ
απογευματινό
ΔΕΥΤΕΡΑ
18.30-21.30μμ ΔΕΥΤΕΡΑ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
80 ΩΡΕΣ 490€


 

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

 20% του συνολικού βαθμού

ΓΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

(ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ -ΝΟΗΤΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ )


ΤΕΤΑΡΤΗ  
 
18.30-21.30μμΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022


 

51 ΩΡΕΣ 320€

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  206 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.260€.
ΣΕ 6 ΔΟΣΕΙΣ

&

10 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
 

 Τα 2 (δύο) πρώτα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ δοκιμαστικά. Στείλτε μας το e-mail σας δηλώνοντας για ποια τμήματα ενδιαφέρεστε και θα λάβετε κωδικό  για την πρόσβασή σας στην ψηφιακή πλατφόρμα e learning.
Τα μαθήματα μπορείτε να τα παρακολουθείτε και live σε πραγματικό χρόνο αλλά και βιντεοσκοπημένα απεριόριστα μέχρι την ημέρα εξέτασης.

  Β΄   ΣΤΑΔΙΟ 29 ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔΑ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ LIVE STREAMING)
 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
(ΓΡΑΠΤΗ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ)
Συντελεστής βαρύτητας
50%

 

ΤΕΤΑΡΤΗ
18.00-22.00
ΤΕΤΑΡΤΗ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
28 ΩΡΕΣ
220€
 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΚΟΣΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ
(γραπτή εξέταση)

Συντελεστής βαρύτητας 20%

ΠΕΜΠΤΗ
18.00-22.00
ΠΕΜΠΤΗ
28 ΙΟΥΛΙΟΥ
2022


32 ΩΡΕΣ

 
220€

 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ
Γραπτή εξέταση
(Συντελεστής βαρύτητας
30%)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18.00-22.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ
2022

24 ΩΡΕΣ
 
220€


 

Στο τέλος της διδασκαλίας κάθε  παραγράφου της εξεταστέας  ύλης της προκήρυξης σε κάθε  μάθημα γίνονται διαγωνίσματα σε συγκεκριμένες ανεξάρτητες  ώρες  τα οποία διορθώνονται από τους καθηγητές μας.
Τις τελευταίες 10  μέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων γίνονται 10 ώρες μαθήματα με sos θεματολογία επικαιρότητας εξετάσεων. Τα μαθήματα αυτά είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους υποψηφίους του φροντιστηρίου.
Η  εξειδικευμένη διδασκαλία για το διαγωνισμό εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης  είναι προσαρμοσμένη στο είδος και τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εξετάσεων. Tα αποτελέσματα το αποδεικνύουν.

 Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους αποκλειστικά διδακτορικών τίτλων σπουδών - Πανεπιστημιακούς Καθηγητές κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.

Για του υποψηφίους ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ , δίδεται η δυνατότητα μαθημάτων εξ΄αποστάσεως ζωντανά on line.  Συμπεριλαμβάνονται και όλα τα  τεστ   προσομοίωσης  on line.
Στα δίδακτρα περιλαμβάνεται  όλο το υλικό  που καλύπτει πλήρως την εξεταστέα ύλη και θέματα  παλαιοτέρων διαγωνισμών καθώς και υποψήφια θέματα εξετάσεων. ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ
Επαναληπτικά μαθήματα πριν τις εξετάσεις, διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλη τη διάρκεια και εκπαίδευση προσαρμοσμένη για τη  καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων στις απαιτήσεις του διαγωνισμού εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης.
Η ύλη του διαγωνισμού εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης καλύπτεται πλήρως στο ωράριο που έχει ανακοινωθεί. Εάν χρειαστεί οι ώρες  διδασκαλίας μπορούν να αυξηθούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 
Οι διοριστέοι μας των προηγούμενων ετών  είναι ανακοινωμένοι στις προθήκες του φροντιστηρίου.

                                          Πληροφορίες Γραμματείας

 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενάρξεις και λήξεις διαφόρων Τμημάτων ΕΣΔΔΑ, καθώς και για εγγραφές σε κάποιο από αυτά, απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου που λειτουργεί καθημερινά από 09:00 έως 22:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:210.8823214 και 210.8822362.

 

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 91, Πλ. Βικτωρίας 10434, Αθήνα ,  έναντι ΟΤΕ.

Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες από αυτές που θα βρείτε στις ιστοσελίδες μας, αποστέλλοντας απλά μήνυμα μέσω:

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου