Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91. Πλ.Βικτωρίας . Αθήνα 10434

Τηλ: 210-8823214, 210-8822362

www.kpapaioannou.gr,   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ!! ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΑΣ ΗΤΑΝ 90%

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1Γ/2019

 

                                  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2019

-Εκδόθηκε η προκήρυξη για προσλήψεις  60 θέσεων  Δε δηλ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Τράπεζα Ελλάδος

- Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

-Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

-Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

-Όριο ηλικίας 35 δηλ να έχουν γεννηθεί από το έτος 1984 έως 1998

- Η εξέταση θα γίνει με την μέθοδο των πολλαπλών επιλογών

-Υπάρχει βάση ανά μάθημα 60 μονάδων και άριστα 100.

- Αιτήσεις  2/4/2019 - 17/4/2019
 

 

ΝΕΟ ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΚΟΣΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6.00-10.00μμ
&
ΣΑΒΒΑΤΟ
2.00-6.00μμ
ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
40 ΩΡΕΣ-400€

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ
11.00-2.30μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

55 ΩΡΕΣ-520€
(για Άλγεβρα και
Στατιστική μαζί)

ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
&
ΚΑΤΑΝΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ
3.00-6.30μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
21 ΩΡΕΣ -250€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

 
ΔΕΥΤΕΡΑ
6.30-10.30μμ
ΔΕΥΤΕΡΑ
2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
24 ΩΡΕΣ-240€
ΑΛΓΕΒΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ
6.30-10.30μμ
&

ΣΑΒΒΑΤΟ
12.00-2.00πμ

ΤΕΤΑΡΤΗ
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
55 ΩΡΕΣ-520€
(για Άλγεβρα και
Στατιστική μαζί)
Τest προσομοίωσης 20 ώρες   ΔΩΡΕΑΝ


ΓΙΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 930€ ΣΕ  3 ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 310€

 

 

 

Η  εξειδικευμένη διδασκαλία για το διαγωνισμό είναι προσαρμοσμένη στο είδος και τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εξετάσεων με υψηλό ποσοστό επιτυχίας.
Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους  μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων σπουδών κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.
Στα δίδακτρα περιλαμβάνεται  όλο το έντυπο υλικό που καλύπτει πλήρως την εξεταστέα ύλη και θέματα  παλαιοτέρων διαγωνισμών καθώς και υποψήφια θέματα εξετάσεων καθώς και χιλιάδες υποψήφιες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
Η ύλη του διαγωνισμού  καλύπτεται πλήρως στο ωράριο που έχει ανακοινωθεί. Εάν χρειαστεί οι ώρες  διδασκαλίας μπορούν να αυξηθούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 
Οι διοριστέοι μας των προηγούμενων ετών  είναι ανακοινωμένοι στις προθήκες του φροντιστηρίου.

Τα δίδακτρα  καταβάλλονται σε 3- 5 δόσεις.  Δυνατότητα καταβολής με χρεωστική - πιστωτική κάρτα.
Εγγραφές γίνονται τηλεφωνικά είτε με mail.

 
 
Πληροφορίες Γραμματείας
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενάρξεις και λήξεις διαφόρων Τμημάτων, καθώς και για εγγραφές σε κάποιο από αυτά, απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου που λειτουργεί καθημερινά από 09:00 έως 22:00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:210.8823214 και 210.8822362.
 
Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 91, Πλ. Βικτωρίας 10434, Αθήνα , 1ος, όροφος, 2ος ,3ος όροφος   - έναντι ΟΤΕ.
Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες από αυτές που θα βρείτε στις ιστοσελίδες μας, αποστέλλοντας απλά μήνυμα μέσω: