Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ERP

  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91, Πλ.Βικτωρίας. Αθήνα Τ.Κ.10434     1ος,2ος,3ος όροφος. Έναντι Ο.Τ.Ε.

Τηλ: 210-8823214 , 210-8822362

www.kpapaioannou.gr   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

 

 

 ΤΟ Φροντιστήριο  Παπαϊωαννου  εξειδικεύεται στην επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και ιδιωτών με αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αντεπεξέλθουν πλήρως στις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης.

 

Εισηγητές:    Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στα γνωστικά αντικείμενα καθηγητές, κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, ειδικούς  επιστήμονες, ανώτατα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών, διευθυντικά στελέχη του δημόσιου τομέα και συμβούλους επιχειρήσεων

Ενδεικτικός κατάλογος προσφερόμενων επιχειρησιακών – ενδοεταιρικών μαθημάτων (εκτός των ήδη παρουσιαζόμενων) στους τομείς:
Λογιστικής – Διοίκησης – Οικονομίας – Πληροφορικής:

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16 ώρες
MBA EXPRESS 56 ώρες
TOTAL QUALITY MANAGEMENT 12 ώρες
RISK MANAGEMENT 9 ώρες
BUSINESS PLAN 12 ώρες
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 12 ώρες
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 21 ώρες
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – CPA INTERN. 56 ώρες
ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 12 ώρες
ΦΠΑ 12 ώρες
PROJECT MANAGEMENT 18 ώρες
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ 33 ώρες
WORD 2002-3-7 ADVANCED 18 ώρες
EXCEL 2002-3-7 ADVANCED 18 ώρες
ACCESS 2002-3-7 ADVANCED 18 ώρες
POWER POINT 2002-3-7 ADVANCED 18 ώρες
 

 Προτείνετέ μας τα μαθήματα που χρειάζεστε στην Εταιρεία σας και θα επικοινωνήσουμε αμέσως μαζί σας ώστε να διεξαχθεί σε ώρες που επιθυμείτε ακόμα και στις εγκαταστάσεις σας (in company tuition). Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2108823214 – 2108822362 ή grammateia@kpapaioannou.gr

Διεύθυνση: Γ΄ Σεπτεμβρίου 91, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα
1ος   όροφος  έναντι ΟΤΕ.