Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ECDL / ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ -

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91, Πλ.Βικτωρίας. Αθήνα Τ.Κ.10434     1ος,2ος,3ος όροφος. Έναντι Ο.Τ.Ε.

Τηλ: 210-8823214 , 210-8822362

www.kpapaioannou.gr   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

                              ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ECDL

Σε κάθε σπουδαστή παρέχονται σημειώσεις θεμάτων και βιβλία, η χρήση ατομικού Η/Υ σε όλη την διάρκεια των μαθημάτων καθώς και Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση στους Υπολογιστές της Σχολής.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών ενοτήτων ECDL περιλαμβάνει τις εξής Ενότητες:

 Ενότητα:

Windows Χρήση Υπολογιστών και Διαχείριση Αρχείων)

Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ρυθμίσεις και Χειρισμός Επιφάνειας Εργασίας, Διαχείριση αρχείων και φακέλων, Ιοί υπολογιστών και Διαχείριση Εκτυπώσεων

 Ενότητα:

Microsoft Word  (Επεξεργασία Κειμένου)

Εισαγωγή στο Microsoft Word και Βασικές Λειτουργίες Επεξεργασίας Κειμένου. Μορφοποίηση Κειμένου, Παραγράφων, Εγγράφων. Εισαγωγή και επεξεργασία Πινάκων και Γραφικών. Συγχώνευση Αλληλογραφίας, Προετοιμασία Εκτυπώσεων

Ενότητα

Microsoft Excel  Υπολογιστικά Φύλλα )

Εισαγωγή στο Microsoft Excel και στις έννοιες: "Βιβλίο Εργασίας", "Φύλλα Εργασίας" και "κελιά". Αναφορές και Μορφοποίηση κελιών, Τύποι και Συναρτήσεις, Δημιουργία Γραφημάτων με χρήση δεδομένων, Προετοιμασία και Ρυθμίσεις Εκτυπώσεων

Ενότητα

 Microsoft Access  ( Βάσεις Δεδομένων)

Εισαγωγή στην Microsoft Access και στην έννοια των Βάσεων Δεδομένων. Σχεδίαση και Χειρισμός Πινάκων. Ανάκτηση Πληροφοριών με Ερωτήματα, Χρήση Φορμών και Εκθέσεων. Προετοιμασία και ρυθμίσεις Εκτυπώσεων

Ενότητα

 Microsoft PowerPoint (Παρουσιάσεις)

Εισαγωγή στο PowerPoint και στις Παρουσιάσεις. Ανάπτυξη Παρουσίασης και εργασία με κείμενο και εικόνες. Χρήση Γραφημάτων, Οργανογραμμάτων και Αντικείμενων Σχεδίασης. Εφαρμογή Εφέ Προβολής Παρουσίασης. Προετοιμασία Εκτύπωσης και Διανομή Παρουσίασης. 

Ενότητα: 

Internet Explorer & Outlook Express ( Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες )

Βασικές Έννοιες και Όροι του Διαδικτύου (Internet). Περιήγηση, Αναζήτηση στον Ιστό και Οργάνωση Ιστοσελίδων. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Διαχείριση και Ανταλλαγή Μηνυμάτων. Οργάνωση Μηνυμάτων. Προετοιμασία Εκτυπώσεων.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τo τμήμα αυτό μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου τηλεφωνικά στα 210.8823214 και 210.8822362 καθημερινά από 09.00 – 22.00 μμ

Διεύθυνση: Γ΄ Σεπτεμβρίου 91, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα  10434,  έναντι ΟΤΕ