Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


Νέα - Ανακοινώσεις

7/10/21

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των Υγειονομικών εξετάσεων για την εισαγωγή 150 ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία ( ΔΕΥΤΕΡΑ 11/10/21ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 21/10/21)

25/7/21
Εκδόθηκε η προκήρυξη για την διεξαγωγή του 28ου διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Αιτήσεις 25/8/21 έως 13/9/21. Ημ εξετάσεων 23/10, 24/10., 25/10/21. www.ekdd.gr

5/7/2021

Δημοσιεύθηκε 5 /7/ 2021  η απόφαση Ρύθμισης διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση στο Β' Στάδιο του διαγωνισμού με προφορική και γραπτή (2ωρη εξέταση).

Επιλογή φακέλου από 4 θεματικές ενότητες.
α) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, β) Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός γ)  Κοινωνική Πολιτική,
δ)  Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη

Εξέταση Ξένης Γλώσσας. Δίνεται στους υποψηφίους ξενόγλωσσο κείμενο και ζητείται
(εξέταση σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (10) μονάδες, στην περίληψη του κειμένου (20) μονάδες και στην παραγωγή γραπτού λόγου (20) μονάδες)

Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του υποψηφίου στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. συμμετέχουν ο βαθμός επίδοσης στην ενότητα :

  • Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» (μέσος όρος γραπτής και προφορικής δοκιμασίας) με συντελεστή βαρύτητας 50%,
  • ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση στην ενότητα Φάκελος Επίκαιρου Θέματος με συντελεστή βαρύτητας 30%
  • ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση στην ενότητα Ξένη Γλώσσα με συντελεστή βαρύτητας 20%

Η βάση σε κάθε μάθημα τόσο στο 1ο στάδιο όσο και στο2ο στάδιο του διαγωνισμού  είναι το 30 με άριστα το 50.

20/5/21
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων για τις Κατατακτήριες  Νομικής Σχολής Αθηνών . 15/6, 16/6 & 17/6.

19/5/21

Τροποποίηση ωραρίου στις Κατατακτήριες εξετάσεις Ψυχολογίας Παντείου 2020-21 για το Σάββατο 29/5/21.

Ι. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία: 10.00-11.00, ΙΙ.Μεθοδολογία Έρευνας: 11.00-12.00, ΙΙΙ. Εισ στην Κλινική Ψυχολογία:12.00-13.00.

Η διάρκεια της εξέτασης του κάθε μαθήματος θα είναι μία ώρα. Τα θέματα θα δοθούν ταυτόχρονα τους εξεταζόμξενους και για τα 3 μαθήματα.

19/5/21

Tο τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Κατατακτήριες εξετάσεις του 2020-2021 θα διεξαχθούν εντός του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Ιουνίου 2021.

17/5/21
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων για τις Κατατακτήριες του τμήματος Δασκάλων Αθήνας ΕΚΠΑ. 26/5, 27/5 & 28/5.

11/5/21
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων για τις Κατατακτήριες του τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ. 25/5/21, 26/5/21, 27/5/21.

10/5/21
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων  για τις Κατατακτήριες του τμήματος Ψυχολογίας Παντείου. 29/5/21

10/5/21
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων για τις Κατατακτήριες του τμήματος Νηπιαγωγών Αθήνας ΕΚΠΑ. 19/5/21, 20/5/21 & 21/5/21.

19/11/20

Kαθορισμός αριθμού εισακτέων στον 28ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  160 θέσεις για το 2021.

1/9/20

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου εξετάσεων του 27ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης www.ekdd.gr

5/6/2020

Ανακοίνωση - Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του 27ου διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. ww.ekdd.gr

27/5/2020

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του  γραπτού διαγωνισμού (1Γ/2019)  Τράπεζας της Ελλάδος. www.asep.gr

25/5/2020

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. 3,4,5 Ιουλίου 2020. www.ekdd

5/2/2020

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του 27ου Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Σύνολο θέσεων 90. Ημερομηνία έναρξης εξετάσεων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Παρασκευή 10 Απριλίου 2020. Αιτήσεις 11/2/20 έως 3/3/20

18/3/2019

Εκδόθηκε η προκήρυξη 1Γ/2019 για το διαγωνισμό Τράπεζας Ελλάδας

20/9/2018
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού 2018 για την Εθνική Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

23/8/2018

Σήμερα εκδόθηκε και καταχωρίστηκε η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Προκήρυξη 1Γ/2017 – ΦΕΚ 40/1-12-2017 και ΦΕΚ 44/21-12-2017 Τεύχη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

16/8/2018

Δημοσιεύτηκε Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή έξι (6) πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το έτος 2018-2019 με κατατακτήριες εξετάσεις.

24/7/2018

Ανακοίνωση Κατατακτηρίων εξετάσεων στην Πυροσβεστική ΦΕΚ 24/7/18 Αρ.Φύλλου 2984

23/7/2018

Σήμερα διεξάγεται η εξέταση στο μάθημα Γνώσειες και Δεξιότητες για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

22/7/2018

Σημερα διεξάγεται  η εξέταση στο μάθημα Μικροοικοινομική -Μακροοικονομική-Δημόσια Οικονομική για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

21/7/2018

Σήμερα διεξάγεται η εξέταση στο μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους Για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

14/5/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 26ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ).

7/5/2018

Ανακοινώθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ.φύλλου 1548 ο Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 26 Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Σύνολο θέσεων 100.

1/12/2017

Ανακοινώθηκε η 1Γ/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ  (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)              
 

16/3/2017
Αποτελέσματα βαθμολογίας Β΄Σταδίου διαγωνισμού Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (προκήρυξη 1Γ/2015)

15/3/2017
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 7/3/2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του δευτέρου σταδίου, καθώς και των γενικών αποτελέσματων του 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

6/3/2017
Κοινοποίηση πίνακα υποψηφίων και προγράμματος εξετάσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

3/3/2017
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2017:  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ  ΔΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. (δείτε εδώ)

24/2/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

20/2/2017
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με 160 νέους εισακτέους θα ενισχυθεί και το 2017 η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ο διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης είναι γραπτός και ανακοινώνεται το β’ εξάμηνο του έτους.                      (πηγή: diktyo.gr)

10/2/2017
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με κατατακτήριες εξετάσεις

10/2/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  & ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ 25ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

9/2/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΕΚ 7/2/17  ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 307

6/2/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΕΚΠΑ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

31/1/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017                                                                                                                                                      replica rolex