Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


Νέα - Ανακοινώσεις

22/9/23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΒ/2023
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά χίλιων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.843) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

8/9/23

Εκδόθηκε η προκήρυξη του 30ου διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ. Αιτήσεις 20/9/23- 10/10/23. Εξετάσεις 25/11/23-27/11/23. www.ekdd.gr

31/8/23

Εκδόθηκε η β΄προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού δικαστικών γραμματέων. Θέσεις ΠΕ 162, ΤΕ 62. www.esdi.gr
21/8/23

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης “Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποιήσεις Ν. 4963/2022

Το προσωπικό του πολιτικού τομέα της δικαστικής αστυνομίας επιλέγεται σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και υποβάλλεται σε υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

Για την πρόσληψη του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας εφαρμόζεται σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων, σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι
κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο, και ακολούθως υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.

 

23/6/23

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με το οποίο καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων του 30ου διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Ορίζουμε τον συνολικό αριθμό των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) για τον 30ό εισαγωγικό διαγωνισμό, σε ογδόντα (80) σπουδαστές οι οποίοι θα ενταχθούν στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης, ως εξής:

25/5/23

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού Δικαστικών Γραμματέων. Δείτε www.esdi.gr

25/5/23
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 2Γ/2023 ΑΣΕΠ. Δείτε www.asep.gr

10/4/23

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες  δεκτών και αποκλειόμενων του Α΄ Εισαγωγικού Διαγωνισμού Υποψηφίων Σπουδαστών για την Εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Εκπαιδευόμενων που Πρόκειται να Καταλάβουν Θέσεις Δικαστικών Υπαλλήλων του Κλάδου Γραμματέων των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας.(ΔΕ) Εκπαίδευσης. Δεκτοί 1452 ΠΕ, 110 ΤΕ, 1318 ΔΕ

Δείτε www.esdi.gr

5/3/23

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022

Η γραπτή εξέταση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σε συνολικά πεντακόσια είκοσι επτά (527) Εξεταστικά Κέντρα, κατανεμημένα σε σαράντα τέσσερις(44) Περιφερειακές Ενοτήτες. Προσήλθαν για να εξεταστούν 76.799 υποψήφιοι (ποσοστό συμμετοχής 71%). Αναλυτικότερα, η προσέλευση των υποψηφίων έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΕ

54.915

70%

ΤΕ

21.884

73%

Τα θέματα της γραπτής εξέτασης και οι απαντήσεις αυτών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) εντός των προσεχών ημερών.

 

24/10/22
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2022 ΑΑΔΕ
Στις γραπτές δοκιμασίες που έλαβαν χώρα το Σαββατοκύριακο 22/10 και 23/10/22 συμμετείχαν συνολικά 11.492 υποψήφιοι από τους 24.795 που είχαν κάνει αίτηση, ενώ το συνολικό ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 46,58 %. Αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α

11.248

5.308

47,19%

Β

4.911

 2.437

49,62%

Γ

6.940

 2.938

42,33%

Δ (ΠΕ)

666

 284

 42,64% 

Δ (ΤΕ)

523

 195

 37,28% 

Ε

443

 140

 31,60% 

ΣΤ

350

 123

35,14%

 

10/10/22

ΑΣΕΠ:  ανακοινώθηκαν οι οδηγίες για τους διαγωνιζόμενους της προκήρυξης 1Γ/2022

Με αρνητική βαθμολόγηση θα γίνουν οι γραπτές εξετάσεις στα ερωτήματα multiple choice που αφορούν την ΑΑΔΕ (1Γ/2022)
 

23/9/22

ΑΣΕΠ 1Γ/2021

Ανακοινώθηκαν από τον ΑΣΕΠ τα εξεταστικά κέντρα για τις 822 θέσεις για τις εξετάσεις 22/10/22 και 23/10/22

 

17/2/22

Ανακοινώθηκε από τον ΑΣΕΠ ο πίνακας θέσεων της προκήρυξης 1Γ/2002 ΑΑΔΕ. Εντός των επόμενων ημερών θα δημοσιευτεί η προκήρυξη

13/1/22

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδος ΕΘΝΟΣ το Υπουργείο υποδομών και μεταφορών

  • Για την άμεση πρόσληψη 35 Ελεγκτών από τον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, με νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή.
  • Για την εν εξελίξει διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ 92 επιπλέον Ελεγκτών.
  • Για την πρόσκληση που πρόκειται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την πραγματοποίηση 16 μετατάξεων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προκειμένου να ενισχυθούν τα περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια.

5/11/21

Στα τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της aftodioikisi.gr να δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη για τον μεγάλο διαγωνισμό της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2022.

Πρόκειται για τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό με βάση το  Ν. 4765/21: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», που αναμένεται να διεξαχθεί το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της aftodioikisi.gr, θα αφορά 1000 -1.700 μόνιμες θέσεις. Κι αυτό γιατί, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλές από τις θέσεις που έχουν ζητήσει φορείς του Δημοσίου θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες παλαιότερων προκηρύξεων. ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr

12/11/21

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr

Γραπτό διαγωνισμό πριν τον μεγάλο του Φθινοπώρου πρόκειται να διεξάγει το ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, Έρχεται γραπτός διαγωνισμός για 822 μόνιμες θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. ο γραπτός διαγωνισμός θα αφορά 822 μόνιμες θέσεις στην ΑΑΔΕ και η σχετική προκήρυξη πρόκειται να δημοσιοποιηθεί από το ΑΣΕΠ τον Δεκέμβριο 2021 ή Ιανουάριο 2022.

Θα αφορά 546 ΠΕ, 203 ΤΕ και 73 ΔΕ, σε ειδικότητες όπως ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Πληροφορικής αλλά και ΔΕ Διοικητικού/Οικονομικού (εφοριακοί, τελωνειακοί κλπ). Ο γραπτός διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί λίγο πριν ή λίγο μετά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δηλαδή, τον Μάιο ή τα μέσα Ιουλίου.

7/10/21

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των Υγειονομικών εξετάσεων για την εισαγωγή 150 ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία ( ΔΕΥΤΕΡΑ 11/10/21ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 21/10/21)

25/7/21
Εκδόθηκε η προκήρυξη για την διεξαγωγή του 28ου διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Αιτήσεις 25/8/21 έως 13/9/21. Ημ εξετάσεων 23/10, 24/10., 25/10/21. www.ekdd.gr

5/7/2021

Δημοσιεύθηκε 5 /7/ 2021  η απόφαση Ρύθμισης διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση στο Β' Στάδιο του διαγωνισμού με προφορική και γραπτή (2ωρη εξέταση).

Επιλογή φακέλου από 4 θεματικές ενότητες.
α) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, β) Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός γ)  Κοινωνική Πολιτική,
δ)  Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη

Εξέταση Ξένης Γλώσσας. Δίνεται στους υποψηφίους ξενόγλωσσο κείμενο και ζητείται
(εξέταση σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (10) μονάδες, στην περίληψη του κειμένου (20) μονάδες και στην παραγωγή γραπτού λόγου (20) μονάδες)

Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του υποψηφίου στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. συμμετέχουν ο βαθμός επίδοσης στην ενότητα :

  • Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» (μέσος όρος γραπτής και προφορικής δοκιμασίας) με συντελεστή βαρύτητας 50%,
  • ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση στην ενότητα Φάκελος Επίκαιρου Θέματος με συντελεστή βαρύτητας 30%
  • ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση στην ενότητα Ξένη Γλώσσα με συντελεστή βαρύτητας 20%

Η βάση σε κάθε μάθημα τόσο στο 1ο στάδιο όσο και στο2ο στάδιο του διαγωνισμού  είναι το 30 με άριστα το 50.

20/5/21
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων για τις Κατατακτήριες  Νομικής Σχολής Αθηνών . 15/6, 16/6 & 17/6.

19/5/21

Τροποποίηση ωραρίου στις Κατατακτήριες εξετάσεις Ψυχολογίας Παντείου 2020-21 για το Σάββατο 29/5/21.

Ι. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία: 10.00-11.00, ΙΙ.Μεθοδολογία Έρευνας: 11.00-12.00, ΙΙΙ. Εισ στην Κλινική Ψυχολογία:12.00-13.00.

Η διάρκεια της εξέτασης του κάθε μαθήματος θα είναι μία ώρα. Τα θέματα θα δοθούν ταυτόχρονα τους εξεταζόμξενους και για τα 3 μαθήματα.

19/5/21

Tο τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Κατατακτήριες εξετάσεις του 2020-2021 θα διεξαχθούν εντός του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Ιουνίου 2021.

17/5/21
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων για τις Κατατακτήριες του τμήματος Δασκάλων Αθήνας ΕΚΠΑ. 26/5, 27/5 & 28/5.

11/5/21
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων για τις Κατατακτήριες του τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ. 25/5/21, 26/5/21, 27/5/21.

10/5/21
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων  για τις Κατατακτήριες του τμήματος Ψυχολογίας Παντείου. 29/5/21

10/5/21
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες εξετάσεων για τις Κατατακτήριες του τμήματος Νηπιαγωγών Αθήνας ΕΚΠΑ. 19/5/21, 20/5/21 & 21/5/21.

19/11/20

Kαθορισμός αριθμού εισακτέων στον 28ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)  160 θέσεις για το 2021.

1/9/20

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου εξετάσεων του 27ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης www.ekdd.gr

5/6/2020

Ανακοίνωση - Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του 27ου διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. ww.ekdd.gr

27/5/2020

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του  γραπτού διαγωνισμού (1Γ/2019)  Τράπεζας της Ελλάδος. www.asep.gr

25/5/2020

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. 3,4,5 Ιουλίου 2020. www.ekdd

5/2/2020

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του 27ου Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Σύνολο θέσεων 90. Ημερομηνία έναρξης εξετάσεων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Παρασκευή 10 Απριλίου 2020. Αιτήσεις 11/2/20 έως 3/3/20

18/3/2019

Εκδόθηκε η προκήρυξη 1Γ/2019 για το διαγωνισμό Τράπεζας Ελλάδας

20/9/2018
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού 2018 για την Εθνική Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

23/8/2018

Σήμερα εκδόθηκε και καταχωρίστηκε η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Προκήρυξη 1Γ/2017 – ΦΕΚ 40/1-12-2017 και ΦΕΚ 44/21-12-2017 Τεύχη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

16/8/2018

Δημοσιεύτηκε Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή έξι (6) πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το έτος 2018-2019 με κατατακτήριες εξετάσεις.

24/7/2018

Ανακοίνωση Κατατακτηρίων εξετάσεων στην Πυροσβεστική ΦΕΚ 24/7/18 Αρ.Φύλλου 2984

23/7/2018

Σήμερα διεξάγεται η εξέταση στο μάθημα Γνώσειες και Δεξιότητες για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

22/7/2018

Σημερα διεξάγεται  η εξέταση στο μάθημα Μικροοικοινομική -Μακροοικονομική-Δημόσια Οικονομική για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

21/7/2018

Σήμερα διεξάγεται η εξέταση στο μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους Για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

14/5/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 26ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ).

7/5/2018

Ανακοινώθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ.φύλλου 1548 ο Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 26 Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Σύνολο θέσεων 100.

1/12/2017

Ανακοινώθηκε η 1Γ/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ  (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)              
 

16/3/2017
Αποτελέσματα βαθμολογίας Β΄Σταδίου διαγωνισμού Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (προκήρυξη 1Γ/2015)

15/3/2017
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 7/3/2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του δευτέρου σταδίου, καθώς και των γενικών αποτελέσματων του 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

6/3/2017
Κοινοποίηση πίνακα υποψηφίων και προγράμματος εξετάσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

3/3/2017
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2017:  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ  ΔΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. (δείτε εδώ)

24/2/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

20/2/2017
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με 160 νέους εισακτέους θα ενισχυθεί και το 2017 η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ο διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης είναι γραπτός και ανακοινώνεται το β’ εξάμηνο του έτους.                      (πηγή: diktyo.gr)

10/2/2017
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με κατατακτήριες εξετάσεις

10/2/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  & ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Β΄ ΣΤΑΔΙΟΥ 25ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

9/2/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΕΚ 7/2/17  ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 307

6/2/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΕΚΠΑ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

31/1/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017                                                                                                                                                      replica rolex