Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


Επιδοτούμενα Σεμινάρια

 

    ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ –
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
 

 Η Σχολή  Παπαϊωαννου  εξειδικεύεται στην επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και ιδιωτών με αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αντεπεξέλθουν πλήρως στις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Εισηγητές:    Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στα γνωστικά αντικείμενα καθηγητές, κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, ειδικούς  επιστήμονες, ανώτατα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών, διευθυντικά στελέχη του δημόσιου τομέα και συμβούλους επιχειρήσεων .

Επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ  μέχρι και 100% του Σεμιναρίου.

Ενδεικτικός κατάλογος προσφερόμενων επιχειρησιακών – ενδοεταιρικών σεμιναρίων (εκτός των ήδη παρουσιαζόμενων) στους τομείς:

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Λογιστικής – Διοίκησης – Οικονομίας –
Πληροφορικής:
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16 ώρες
MBA EXPRESS 56 ώρες
TOTAL QUALITY MANAGEMENT 12 ώρες
RISK MANAGEMENT 9 ώρες
BUSINESS PLAN 12 ώρες
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 12 ώρες
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 21 ώρες
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – CPA INTERN. 56 ώρες
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 32 ώρες
ΦΠΑ 12 ώρες
PROJECT MANAGEMENT 18 ώρες
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ 33 ώρες
WORD  ADVANCED 18 ώρες
EXCEL ADVANCED 18 ώρες
ACCESS ADVANCED 18 ώρες
POWER POINT ADVANCED 18 ώρες
 

 

Προτείνετέ μας το εκπαιδευτικό σεμινάριο που χρειάζεστε στην Εταιρεία σας και θα επικοινωνήσουμε αμέσως μαζί σας ώστε να διεξαχθεί σε ώρες που επιθυμείτε ακόμα και στις εγκαταστάσεις σας (in company tuition). Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2108823214 – 2108822362 ή grammateia@kpapaioannou.gr

 

rolex imitazioni perfette

Διεύθυνση: Γ΄ Σεπτεμβρίου 91, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα
1ος,  όροφος  έναντι ΟΤΕ.