Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91. Πλ.Βικτωρίας . Αθήνα 10434

Τηλ: 210-8823214, 210-8822362

www.kpapaioannou.gr,   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΩΝ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 15 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.  ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 24/6/20 - 23/8/20

2.  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ(Υγειονομικές εξετάσεις, Αθλητικές δοκιμασίες , Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) από 15/9 έως 15/11/20

3.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:  30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Να μην έχουν υπερβείτο 29ο έτος ηλικίας (31 Δεκεμβρίου του έτους)

2. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70μ και οι γυναίκες 1,60μ

3. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ

4. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας Β2

5. Να έχουν πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ για word, excel, internet.

6. Οι άνδρες να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 56

ΣΑΒΒΑΤΟ


11-3μμ
 

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020
ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 24

 
ΣΑΒΒΑΤΟ  3-5μμ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020