Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 91. ΑΘΗΝΑ, ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΟΤΕ)ΤΚ10434

ΤΗΛ 2108823214 & 2108822362

www.kpapaioannou.gr      grammateia@kpapaioannou.gr

 

«Εξετάσεις για την προαγωγή αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που
κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών
καθηκόντων (ανακριτικού υπαλλήλου)

ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (2021)(ΕΔΩ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 27/11/21 - 29/11/21

150 ΘΕΣΕΙΣ
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για την προαγωγή στον βαθμό αρχιφύλακα

α) Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις, για το βαθμό του αρχιφύλακα, έχουν οι αστυφύλακες,υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανικη  θέση αστυφύλακα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: i) Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από
τη Σχολή Αστυφυλάκων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, ή ii) Είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  (Τ.Ε.Ι.) και έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη, από την έξοδό τους από τη Σχολή  Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, ή iii) Έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων, ή iv) Προέρχονται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, στους/στις οποίους/ες  απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών
καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας,  σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3686/2008).


β) Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων.

γ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία να προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων.
Οι  εξετάσεις διενεργούνται, για όλους τους/τις υποψήφιους/ες, στην Αθήνα και την Βέροια  τον Νοέμβριο κάθε χρονιάς. Οι εξετάσεις για το 2021  θα διεξαχθουν 27/11/21- 29/11/21

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 (i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).

 (ii) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Θεωρία – Πρακτική άσκηση).

 (iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο (Θεωρία – Πρακτική άσκηση).

  (iv) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).

     

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ LIVE STREAMING

Τα ζωντανά μαθήματα μπορείτε να  τα βλέπετε και βιντεοσκοπημένα ότι ώρα θέλετε απεριόριστες φορές σε υπερσύγχρονη πλατφόρμα

ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΙΤΗ  7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΜΑΘΗΜΑ  

Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό  Δίκαιο
&
Ανάπτυξη θέματος (΄Εκθεση ιδεών)
&
Αστυνομικό Δίκαιο
(Οργανισμός και Κανονισμοί
  της  Ελληνικής Αστυνομίας)

 

ΤΡΙΤΗ  6.00-10.00μμ
&
ΠΕΜΠΤΗ 6.00.10.00μμ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 80

ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 3 ΔΟΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

8 ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

     

Η  εξειδικευμένη διδασκαλία για το διαγωνισμό είναι προσαρμοσμένη στο είδος και τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εξετάσεων με υψηλό ποσοστό επιτυχίας.
   Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους  διδακτορικών τίτλων σπουδών - κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.

Στα δίδακτρα περιλαμβάνεται  όλο το έντυπο υλικό που καλύπτει πλήρως την εξεταστέα ύλη, υποψήφια θέματα εξετάσεων

Η ύλη του διαγωνισμού καλύπτεται πλήρως στο ωράριο που έχει ανακοινώνεται. Εάν χρειαστεί οι ώρες  διδασκαλίας μπορούν να αυξηθούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 

Πραγματοποίηση διαγωνισμάτων προσωμοίωσης στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας και επαναληπτικά τεστ στο τέλος του κύκλου μαθημάτων.

Τα δίδακτρα  καταβάλλονται σε δόσεις και με πιστωτική-χρεωστική κάρτα.
Εγγραφές γίνονται τηλεφωνικά είτε με mail.

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 Πληροφορίες Γραμματείας

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενάρξεις και το κόστος των  Τμημάτων , καθώς και για εγγραφές σε κάποιο από αυτά, απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου που λειτουργεί καθημερινά από 09:00 έως 22:00. Μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες από αυτές που θα βρείτε στις ιστοσελίδες μας, αποστέλλοντας απλά μήνυμα μέσω    Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.8823214 και 210.8822362.