ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 91. ΑΘΗΝΑ, ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΟΤΕ)ΤΚ10434

ΤΗΛ 2108823214 & 2108822362

www.kpapaioannou.gr      grammateia@kpapaioannou.gr

 

«Εξετάσεις για την προαγωγή αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που
κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών
καθηκόντων (ανακριτικού υπαλλήλου)

ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (2020)(ΕΔΩ)
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για την προαγωγή στον βαθμό αρχιφύλακα

α) Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις, για το βαθμό του αρχιφύλακα, έχουν οι αστυφύλακες,υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανικη  θέση αστυφύλακα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: i) Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από
τη Σχολή Αστυφυλάκων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, ή ii) Είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  (Τ.Ε.Ι.) και έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη, από την έξοδό τους από τη Σχολή  Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, ή iii) Έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων, ή iv) Προέρχονται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, στους/στις οποίους/ες  απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών
καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας,  σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3686/2008).


β) Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων.

γ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία να προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων.
Οι  εξετάσεις διενεργούνται, για όλους τους/τις υποψήφιους/ες, στην Αθήνα και την Βέροια  τον Νοέμβριο κάθε χρονιάς. (Κατ΄εξαίρεση λόγω πανδημίας οι εξετάσεις του 2020 θα διενεργηθούν 20 Μαρτίου 2021)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 (i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).

 (ii) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Θεωρία – Πρακτική άσκηση).

 (iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο (Θεωρία – Πρακτική άσκηση).

  (iv) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).

     

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ LIVE STREAMING

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑΡΙΟ

Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό  Δίκαιο

ΔΕΥΤΕΡΑ 6.00-9.00ΜΜ
&
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-10.00μμ
Ανάπτυξη θέματος (Έκθεση Ιδεών)                              ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.00-8.00μμ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 90

ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Η  εξειδικευμένη διδασκαλία για το διαγωνισμό είναι προσαρμοσμένη στο είδος και τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εξετάσεων με υψηλό ποσοστό επιτυχίας.
   Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους  διδακτορικών τίτλων σπουδών - κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.

Στα δίδακτρα περιλαμβάνεται  όλο το έντυπο υλικό που καλύπτει πλήρως την εξεταστέα ύλη, υποψήφια θέματα εξετάσεων

Η ύλη του διαγωνισμού καλύπτεται πλήρως στο ωράριο που έχει ανακοινώνεται. Εάν χρειαστεί οι ώρες  διδασκαλίας μπορούν να αυξηθούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 

Πραγματοποίηση διαγωνισμάτων προσωμοίωσης στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας και επαναληπτικά τεστ στο τέλος του κύκλου μαθημάτων.

Τα δίδακτρα  καταβάλλονται σε δόσεις και με πιστωτική-χρεωστική κάρτα.
Εγγραφές γίνονται τηλεφωνικά είτε με mail.