Τ.Ε.Μ.Α. ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 91. Πλ.Βικτωρίας . (έναντι ΟΤΕ)Αθήνα 10434

Τηλ: 210-8823214, 210-8822362

www.kpapaioannou.grgrammateia@kpapaioannou.gr

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ (ΤΕΜΑ)

ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τ.Ε.Μ.Α. (εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021)(ΕΔΩ)
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις (ΤΕΜΑ)

α) Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α.,, έχουν οι ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχονται από αρχιφύλακες οι οποίοι προήχθησαν στο βαθμό τους κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  Να έχουν συμπληρώσει, αφενός τρία (3) έτη στο βαθμό τους, αφετέρου το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν το τεσσαρακοστό όγδοο (48ο) έτος, κατά την 31η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους.

β) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία να προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων.
Οι  εξετάσεις διενεργούνται, για όλους τους/τις υποψήφιους/ες, Αθήνα και Βέροια τον Μάιο κάθε χρονιάς.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 (i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).

 (ii) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Θεωρία – Πρακτική άσκηση).

 (iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο (Θεωρία – Πρακτική άσκηση).

  (iv) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 90 ΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ LIVE STREAMING

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑΡΙΟ

Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό  Δίκαιο

ΔΕΥΤΕΡΑ 6.00-9.00ΜΜ
&
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-10.00μμ
Ανάπτυξη θέματος (Έκθεση Ιδεών)                              ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.00-8.00μμ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 90

ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

         

Η  εξειδικευμένη διδασκαλία για το διαγωνισμό είναι προσαρμοσμένη στο είδος και τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εξετάσεων με υψηλό ποσοστό επιτυχίας.
   Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους  διδακτορικών τίτλων σπουδών - κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.

Στα δίδακτρα περιλαμβάνεται  όλο το έντυπο υλικό που καλύπτει πλήρως την εξεταστέα ύλη, υποψήφια θέματα εξετάσεων

Η ύλη του διαγωνισμού καλύπτεται πλήρως στο ωράριο που έχει ανακοινώνεται. Εάν χρειαστεί οι ώρες  διδασκαλίας μπορούν να αυξηθούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 

Πραγματοποίηση διαγωνισμάτων προσωμοίωσης στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας και επαναληπτικά τεστ στο τέλος του κύκλου μαθημάτων.

Τα δίδακτρα  καταβάλλονται σε δόσεις και με πιστωτική-χρεωστική κάρτα.
Εγγραφές γίνονται τηλεφωνικά είτε με mail.