Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 91, ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (πλησίον ΗΣΑΠ)

ΑΘΗΝΑ 10434 - 1ος, 2ος, 3ος όροφος - έναντι ΟΤΕ
 

ΤΗΛ: 2108823214 , 2108822362

www. kpapaioannou.gr   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2022

Προκήρυξη 2Γ/2022

Αιτήσεις 2 έως 20 Δεκεμβρίου 2022 (πήρε παράταση μέχρι 21/12/22)

 

Η ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ LIVE STREAMING
Τα ζωντανά μαθήματα μπορείτε να  τα βλέπετε και βιντεοσκοπημένα ότι ώρα θέλετε απεριόριστες φορές σε υπερσύγχρονη πλατφόρμα, με κωδικούς που σας παρέχουμε.

Γενικές πληροφορίες για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με τον  ΝΟΜΟ  ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 4765/2021 ΦΕΚ ΑΣΕΠ προβλέπεται ως διαδικασία πρόσληψης στο Δημόσιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός , οποίος θα διεξάγεται κάθε δύο χρόνια.

Εκδόθηκε η προκήρυξη 2Γ/2021(Προκήρυξη για την διαδικασία κατάταξης υποψηφίων σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο ΠΕ και ΤΕ σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4765/2021 (Πρώτο στάδιο)

Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου (προκήρυξη 2Γ/2022) κλάδων ΠΕ και ΤΕ δύνανται να συμμετέχουν σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ σε φορείς της της παρ 1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021 εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία) καθώς και θέσεων ΕΕΠ, με την πρϋπόθεση ότι κατέχουν την ανά γνωστικό αντικείμενο απαιτούμενη εξειδίκευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 

Δομή και περιεχόμενο του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει:

α) εξέταση γνώσεων: Συντελεστής βαρύτητας 50%
Περιλαμβάνει γνώσεις γενικού περιεχομένου (αναλυτικά δείτε προκήρυξη)

 

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Συντελεστής βαρύτητας 50%
Περιλαμβάνει δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Η μορφή της εξέτασης θα γίνει με την μορφή των πολλαπλών επιλογών.

Βαθμολογία υποψηφίων

Η βαθμολογία των υποψηφίων υπολογίζεται ως εξής:

Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία και βάση της βαθμολογίας είναι 55 μονάδες για κάθε μάθημα.
Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.


  **** Όλα τα πτυχία Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι. μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό (Δείτε τις ειδικότητες 407 και 507)

 

Στα «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» με εμπειρία 40 ετών, γίνεται  ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στους Διαγωνισμούς Δημοσίου.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων  είναι αναρτημένα στις προθήκες του φροντιστηρίου μας. Αξίζει να σας επισημάνουμε ότι οι πρώτοι στους βαθμολογικούς πίνακες επιτυχόντων είναι μαθητές του φροντιστηρίου μας. Οι αναλυτικοί πίνακες ονομάτων είναι ανακοινωμένοι στο φροντιστήριο.
Η άριστη προετοιμασία στα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου  συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων θεωρίας και ασκήσεων το οποίο καλύπτει 100% την εξεταστέα ύλη και δίδεται δωρεάν στους σπουδαστές του φροντιστηρίου. Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές κατόχους διδακτορικών-μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.