Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ ΑΣΕΠ 2022- ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 91, ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (πλησίον ΗΣΑΠ)

ΑΘΗΝΑ 10434 - 1ος, 2ος, 3ος όροφος - έναντι ΟΤΕ
 

ΤΗΛ: 2108823214 , 2108822362

www. kpapaioannou.gr   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

 


 ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ ΑΣΕΠ 2022 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΑΔΕ 2018 ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΑΔΕ 2018 ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΑΔΕ 2018 ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΑΔΕ 2018 ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΑΔΕ 2022 ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΑΔΕ 2022 ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΑΔΕ 2022 ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΑΔΕ 2022 ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΑΔΕ 2022 ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


ΘΕΜΑΤΑ ΤΕ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΑΔΕ 2022 ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ & ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2022 ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ & ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2022 ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ