Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ ΑΣΕΠ 2022- ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 91, ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (πλησίον ΗΣΑΠ)

ΑΘΗΝΑ 10434 - 1ος, 2ος, 3ος όροφος - έναντι ΟΤΕ
 

ΤΗΛ: 2108823214 , 2108822362

www. kpapaioannou.gr  E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

  ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ ΑΣΕΠ 2022 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1000 + επιτυχόντες στους τελευταίους 4 διαγωνισμούς του Υπουργείου Οικονομικών

Ενδεικτικά:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΑΔΕ 1Γ/2018

ΑΛΕ. ΝΙΚ

ΒΑΓ. ΑΝ

ΒΑΪ. ΕΛ.

ΔΑΝ. ΕΥ.

ΔΗΜ. ΠΑΡ.

ΔΗΜ. ΙΩ.

ΖΟΥ. ΑΦ.

ΗΛ. ΕΥ.

ΘΕ. ΔΗΜ.

ΚΙ. Α.

ΚΑ. ΑΙ.

ΚΟ. Γ

ΚΑΜ. ΠΑ

ΛΙ. ΒΑ.

ΛΥ. ΣΟ.

ΜΑΚ. ΕΥ.

ΜΑΝ.ΔΙ.

ΜΑΥ. ΑΛ.

ΜΙΚ. ΠΑΝ.

ΜΙΧ.ΚΩΝ.

ΜΟ.ΕΥΣ.

ΜΠΑ. ΕΥ.

ΜΠΑΛ. ΑΓ.

ΜΠΑΡ. ΜΑΡ.

ΜΠΑΡΜΠ. ΕΥΓ.

ΜΠΕ. ΔΗ.

ΜΠΕΡ. ΣΟ.

ΜΠΗ. ΙΣ.

ΜΠΟ. ΑΛ.

ΝΤΑ. ΜΑ.

ΝΤΑΛ. ΘΑ.

ΠΑΝ. ΒΑΣ.

ΠΑ. Κ.

ΠΑ.Κ.

ΠΑ. Γ.

ΠΑ. Κ.

ΠΑΠΑΚ. ΧΡ

ΠΑΠ. Δ.

ΠΑΡΤ. ΑΙ.

ΠΟΛ. ΒΑΣ.

ΡΑ. ΒΑΣ.

ΡΕΜ. ΓΕ.

ΣΑ. Ν.

ΣΤ.Γ.

ΣΑΜ. ΣΤ.

ΣΑΡ. ΛΙ.

ΣΤΡΙ. ΔΗ.

ΤΖΑ. ΜΑΡ.

ΤΣΙ. ΜΙΧ.

ΤΣΩ. ΜΙΧ

ΦΑΤ- .ΓΕ. ΑΓ.

ΦΟΥΡ. ΣΩ.

ΧΟΥΝ. ΧΡ.

ΧΡΟ. ΠΑΝ.

ΨΑ. ΓΕΩ.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ ΑΑΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2009

ΑΓΓ. ΠΑΝ.

ΑΛΙΜ. ΑΦΡ.

ΑΝΑ.ΦΩΤ

ΑΝΤ. ΠΑΡ.

ΑΝΤ.ΒΕ.

ΑΝΤΩ. ΑΙΚ.

ΑΝΥ. ΔΗ

ΑΥΓ. ΕΥ.

ΑΥΓ.ΜΑΡ.

ΒΑΛ.ΕΥ.

ΒΛ. ΚΩΝ.

ΓΑΒ. ΑΡΙ.

ΓΕΩΡ. ΠΑΡ

ΓΕΩΡΓ. ΕΥ.

ΓΙΑΝΝ. ΠΑ

ΓΙΑΝ. ΕΙ.

ΓΚΟΥ .ΚΛ.

ΓΛΥΜ. ΜΑΡ.

ΔΑΚ. ΓΕ

ΔΕ. ΜΑΡ.

ΔΗ. ΧΡ.

ΖΑΡ. ΖΑ.

ΖΕ. Θ.

ΙΑ. ΒΑ.

ΚΑ. ΘΕ.

ΚΑΛ. ΕΛ.

ΚΑΡΑ. ΒΑ.

ΚΑΡΑ. ΜΙ

ΚΑΡΑ. ΤΡ.

ΚΑΡΑ. ΕΛ.

ΚΑΡ. ΕΥ.

ΚΑΣ. ΚΑ.

ΚΙ. ΚΑ.

ΚΟΛ. Ν.

ΚΟΝ. ΣΤ.

ΚΟΥ. ΚΩ.

ΚΟΥΤ. ΧΡ.

ΚΥΠ. ΜΑ.

ΛΑΖ. Μ.

ΛΑΖ. ΒΑ.

ΛΥ. ΣΤΑ.

ΜΑΝ. ΕΛ.

ΜΑΥ. ΜΑ.

ΜΠΑ. ΑΓΓ.

ΜΠΟ. ΑΙ.

ΜΠΟ. ΝΙ.

ΜΠΟΥ. ΕΥ.

ΝΑ. ΕΛ.

ΝΑΣ. Χ.

ΝΙ. ΠΑ.

ΝΤ. ΡΟ.

Ν. ΑΙ.

ΠΑΝ. ΕΥ.

ΠΑΡ. Θ     1η

ΠΑ. ΦΩ.

ΠΑ. ΞΑ.

ΠΑΠ.ΓΕ.

ΠΑΠ. ΜΑ.

ΠΑΠ. ΣΠ.

ΠΑΠ. Ρ.Α.

ΠΑΠ. ΣΤ.

ΠΑΠ. ΚΩ.

ΠΑΤ. ΠΑΝ.

ΠΑΤ. ΧΡ.

ΠΕΡ. Μ.

ΠΙ. ΠΑ.

ΠΟΛ. Β.

ΣΕ. ΒΑ.

ΣΜ. ΑΙ.

ΣΟΥ. ΚΙ

ΤΑΜΠ. Ι

ΤΑΜΠ. ΕΥ.

ΤΑ. ΣΟ.

ΤΕΤ. ΝΙ.

ΤΖΑ. Δ.

ΤΡΟ. ΠΑΝ.

ΤΣΑΡ. ΔΗ.

ΤΣΑ. ΓΕ.

ΤΣΙΑΠ. ΕΥ.

ΤΣΟΥ. ΔΗΜ.

ΤΣΩ. Α.

ΦΑΡΜ. Ζ.

ΦΛΑ. ΑΙ.

ΦΟΒ. ΑΡ.

ΦΟΥ. ΣΤ.

ΦΡΑ. ΠΑΝ.

ΧΑΡ. ΑΙ.

ΧΑΡ. Β.

ΧΑΤΖ. ΘΕ.

ΧΡΙ. ΕΛ.

ΨΙΛ. ΠΑ.