Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91. Πλ.Βικτωρίας . Αθήνα 10434

Τηλ: 210-8823214, 210-8822362

www.kpapaioannou.gr,   E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδος ΕΘΝΟΣ (13/1/22) το Υπουργείο υποδομών και μεταφορών ανακοίνωσε

  • Για την άμεση πρόσληψη 35 Ελεγκτών από τον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2015 , με νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή.
  • Για την εν εξελίξει διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ 92 επιπλέον Ελεγκτών.
  • Για την πρόσκληση που πρόκειται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την πραγματοποίηση 16 μετατάξεων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προκειμένου να ενισχυθούν τα περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (Σύμφωνα με την προκύρηξη του 1Γ/2015):
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. όριο ηλικίας 30
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του συγκεκριμένου κλάδου (Άρθρο 7 Ν. 4210/2013 & Πιστοποιητικό Υγείας Γ' Κατηγορίας    σύφμωνα με τις διατάξεις του β.δ. 890/1962 "Περί Υγειονομικής Εξετάσεως Ιπταμένων Πολιτικής Αεροπορίας", του Β.δ. 636/1972 και Π.Δ. 304/1996)
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού ούτε κατα τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο διορισμού.
5. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νά έχουν απαλλαγεί νόμιμα απο αυτές.
6. Πιστοποιητικό Υγείας Γ' Κατηγορίας, το οποίο χορηγείται σύφμωνα με τις διατάξεις του Β.δ. 890/1962 "Περί Υγειονομικής Εξετάσεως Ιπταμένων Πολιτικής Αεροπορίας", του Β.δ. 636/1972 και Π.Δ. 304/1996, το οποίο προσκομίζεται στο φορέα κατά το διορισμό.
7. Να κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του τίτλου τους, εφόσον ο τελευταίος αποκτήθηκε στην αλλοδαπή καθώς και τα πρόσθετα προσόντα διορισμού (γνώση ξένης γλώσσας, χειρισμού Η/Υ) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.
8. Να έχουν πτυχίο οποιοδήποτε ΑΕΙ, ΕΑΠ, (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος replica breitling τίτλος της αλλοδαπής.
9. Γνώση χειρισμού Η/Υ
10. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Διαδικασία διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε τρία στάδια. Τα Α΄και Β΄στάδια με γραπτή δοκιμασία και το Γ΄στάδιο με προφορική εξέταση Ορθοφωνίας.
 
Α΄ Στάδιο: "ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ" (Γραπτή δοκιμασία στο πλαίσιο  της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας θα εξετασθεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα απο ερωτήσεις σχετικές με κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους)
 
ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Α΄ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  ΜΗΝΩΝ ΣΤΟ Β΄ΣΤΑΔΙΟ
 
Β΄ Στάδιο: "ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ" (Γραπτή δοκιμασία για την αξιολόγηση των απαραίτητων ικανοτήτων και γνώσεων για την άσκηση των καθηκόντων των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας που περιλαμβάνει: μνήμη, προσοχή - συγκέντρωση, αντίληψη χώρου, χρόνου και προσανατολισμού, εγρήγορση, αντίληψη και κατανόηση οπτικών και ακουστικών πληροφοριών τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα, την αίσθηση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου και τη χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων)
 
ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Β΄ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ
Γ΄Στάδιο  ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α'  στάδιο

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

    ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
         &
    ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕIΜΕΝΟΥ

(Γραπτή δοκιμασία στο πλαίσιο  της οποίας πέρα
από τη γνώση και την ορθή χρήση της ελληνικής
γλώσσας θα εξετασθεί και η ικανότητα 
κατανόησης γραπτού λόγου μέσα απο
ερωτήσεις σχετικές με κείμενο ή κείμενα που
θα δοθούν στους υποψηφίους)

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ

 


ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ
 

 

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ
 
ΟΣΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΣΤΟ  Α΄ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ  ΣΤΟ Β΄ΣΤΑΔΙΟ
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ     ΩΡΑΡΙΟ-ΕΝΑΡΞΗ         ΔΙΑΡΚΕΙΑ    

 Β'  στάδιο
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ


 ΓΝΩΣΕΙΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
(Γραπτή δοκιμασία για την αξιολόγηση
των απαραίτητων ικανοτήτων και γνώσεων για την
άσκηση των καθηκόντων των Ελεγκτών Εναέριας
Κυκλοφορίας που περιλαμβάνει:
μνήμη, προσοχή - συγκέντρωση,
αντίληψη χώρου, χρόνου και προσανατολισμού,
εγρήγορση, αντίληψη και κατανόηση οπτικών
και ακουστικών πληροφοριών
τόσο στην Ελληνική όσο και στην
Αγγλική γλώσσα, την αίσθηση του
Ελληνικού και Ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου
και τη χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων
)


 

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ
 
 
 
 
 Η εξειδικευμένη διδασκαλία για το διαγωνισμό  είναι προσαρμοσμένη στο είδος και τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εξετάσεων με υψηλό ποσοστό επιτυχίας.
 Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους  διδακτορικών τίτλων σπουδών - Πανεπιστημιακούς Καθηγητές  κορυφαίους στο αντικείμενο με πολυετή εμπειρία και μεθοδικότητα.
Στα δίδακτρα περιλαμβάνεται  όλο το έντυπο υλικό χιλιάδων σελίδων και εκατοντάδων πολλαπλών επιλογών αποτέλεσμα της μεγάλης εμπειρίας στον διαγωνισμό που καλύπτει πλήρως την εξεταστέα ύλη και θέματα  παλαιοτέρων διαγωνισμών  καθώς και υποψήφια θέματα εξετάσεων.
Η ύλη του διαγωνισμού καλύπτεται πλήρως στο ωράριο που έχει ανακοινωθεί. Εάν χρειαστεί οι ώρες  διδασκαλίας μπορούν να αυξηθούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται και τεστ προσωμοίωσης.
Οι διοριστέοι μας των προηγούμενων ετών  είναι ανακοινωμένοι στις προθήκες του φροντιστηρίου.

Εγγραφές γίνονται τηλεφωνικά είτε με mail.

 

Εξασφαλίστε τώρα την επιτυχία σας στον Διαγωνισμό
 
 
Πληροφορίες Γραμματείας
 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενάρξεις και λήξεις διαφόρων Τμημάτων, καθώς και για εγγραφές σε κάποιο από αυτά, απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου που λειτουργεί καθημερινά από 09:00 έως 22:00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:210.8823214 και 210.8822362.  FAX: 210.8822362
 
Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 91, Πλ. Βικτωρίας 10434, Αθήνα , 1ος, όροφος, 2ος ,3ος όροφος   - έναντι ΟΤΕ.
Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες από αυτές που θα βρείτε στις ιστοσελίδες μας, αποστέλλοντας απλά μήνυμα μέσω: