Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ - ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ