Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-Ε.Α.Π.

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 91-ΑΘΗΝΑ ,ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΟΤΕ)
TK 10434
210-8823214, 210-8822362
www.kpapaioannou.gr, E-mail: grammateia@kpapaioannou.gr

Τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  διοργανώνουν προγράμματα προετοιμασίας για φοιτήτριες και φοιτητές που φοιτούν στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Ε.Α.Π.).

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές κατόχους διδακτορικών, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών -Πανεπιστημιακούς συνεργάτες οι οποίοι αποτελούν ομάδα εξειδικευμένη στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

ΤΜΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

  • Α) ετήσια τμήματα αρχίζουν από Νοέμβριο κάθε έτους και διαρκούν μέχρι τις εξετάσεις και Β) υπερεντατικά τμήματα 15 ωρών που ξεκινούν τον Απρίλιο.
  • Διάρκεια στα ετήσια τμήματα 1,5-2 ώρες εβδομαδιαίως για κάθε ενότητα. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διδασκαλία πάνω στην εξεταστέα ύλη όλης ενότητας καθώς και δίωρα μαθήματα  μεθοδολογίας πάνω και στις 4 εργασίες βήμα-βήμα για επεξήγηση, λύση  και αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές επίλυσης των εργασιών με έμφαση στα δυσκολότερα και λεπτότερα σημεία, επαναληπτικά μαθήματα προετοιμασίας για τις τελικές εξετάσεις με παλαιότερα θέματα εξετάσεων και ασκήσεων καθώς και μεθοδολογία για ανάπτυξη των τελικών θεμάτων.
  • Παρέχεται πλήρες πακέτο σημειώσεων της Θεματικής ενότητας καθώς και ερωταπαντήσεις και πιθανά θέματα τελικών εξετάσεων.
  • Τα τμήματα είναι ολιγομελή
  • Διεξάγονται και ιδιαίτερα μαθήματα (και μέσω skype) για όλες τις θεματικές ενότητες καθόλη την διάρκεια της χρονιάς με ευέλικτα ωράρια για τα άτομα τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάποιο τμήμα.
  •  Η άριστη προετοιμασία στα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου  συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων, με παλαιά θέματα, τυπολόγιο,  το οποίο δίδεται δωρεάν στους σπουδαστές του φροντιστηρίου καθώς και καθοδήγηση για τις εργασίες . Γίνεται πλήρης κάλυψη της ύλης από ειδικευμένους συνεργάτες.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΟΔΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ατομικές μοναδικές εργασίες αναλαμβάνονται μετά από  αίτηση  του ενδιαφερόμενου αμέσως μετά την ανακοίνωση της εργασίας.Ο χρόνος προετοιμασίας κάθε ατομικής εργασίας είναι 10 ημέρες. Οι εργασίες είναι πρωτότυπες για κάθε σπουδαστή . Επικοινωνήστε για να ενημερωθείτε.

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  • Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις.
  • OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ-ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
  • Δωρεάν εγγραφή

ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ

1. ΔΕΟ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΙ ON LINE)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΕΟ  13 (ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ) ΔΕΥΤΕΡΑ 7-9 ΜΜ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/18 40 ΩΡΕΣ  250€
ΔΕΟ 11 (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-9 10ΜΜ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/18 40 ΩΡΕΣ 250€
ΔΕΟ 31 (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-9 ΜΜ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/11/18 40 ΩΡΕΣ 250€
ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΤΕΤΑΡΤΗ 7-9 ΜΜ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/18 40 ΩΡΕΣ 250€

2. ΠΛΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) (ΚΑΙ ON LINE)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΛΗ 10 (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) ΔΕΥΤΕΡΑ 8-10 ΜΜ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/18 40 ΩΡΕΣ  250€
ΠΛΗ 11  (ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) ΤΕΤΑΡΤΗ 8-10 10ΜΜ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/18 40 ΩΡΕΣ 250€
ΠΛΗ 12 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΠΕΜΠΤΗ 8-10 ΜΜ ΠΕΜΠΤΗ 22/11/18 40 ΩΡΕΣ 250€

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ  (ΚΑΙ ON LINE)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΡΑ 61 (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΔΕΥΤΕΡΑ 8-10 ΜΜ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/18 40 ΩΡΕΣ  350 €


ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ)

1ο έτος σπουδών
ΔΕΟ10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης
ΔΕΟ11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΔΕΟ13 Ποσοτικές Μέθοδοι

2ο έτος σπουδών
ΔΕΟ23 Marketing Ι
ΔΕΟ24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική
ΔΕΟ25 Λογιστική

3ο έτος σπουδών
ΔΕΟ31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΔΕΟ33 Marketing ΙΙ

ΔΕΟ45 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα
ΔΕΟ34 Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

4ο έτος σπουδών
ΔΕΟ40 Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΔΕΟ41 Αγορές χρήματος και Κεφαλαίου

ΔΕΟ44 Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
ΔΕΟ42 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος
ΔΕΟ43 Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις


Κατά την επιλογή Θ.Ε. για το πρώτο έτος σπουδών, συνιστάται οι φοιτητές να επιλέξουν τις ΘΕ ΔΕΟ 13 και ΔΕΟ 11 γιατί οι Θεματικές αυτές είναι χρήσιμες σε άλλες Θεματικές του προγράμματος.   

Εάν δεν διαθέτουν επαρκή χρόνο για μελέτη των δύο ανωτέρω ΘΕ, συνιστάται να  επιλέξουν τη Θ.Ε. ΔΕΟ 13. Εάν διαθέτουν χρόνο που τους επιτρέπει να επιλέξουν πέραν των δύο ΘΕ και τρίτη ΘΕ, τότε εκτός από τις ΔΕΟ 13 και ΔΕΟ 11, μπορούν να επιλέξουν και την ΔΕΟ 10.

Για να εγγραφεί ο φοιτητής στη ΘΕ ΔΕΟ33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΘΕ ΔΕΟ23 (Μάρκετινγκ Ι).

Στο τρίτο έτος σπουδών οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τις Θ.Ε. ΔΕΟ31 και ΔΕΟ34 και να επιλέξουν ακόμα μία μεταξύ των ΘΕ ΔΕΟ33 και ΔΕΟ45.

Στο τέταρτο έτος σπουδών οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά τη ΘΕ ΔΕΟ40 και επιπλέον μία εκ των ΔΕΟ41 ή ΔΕΟ44 και μία ακόμη εκ των ΘΕ ΔΕΟ42 ή ΔΕΟ43.

Για να εγγραφεί ένας/μια φοιτητής/τρια σε οποιαδήποτε ΘΕ του τρίτου (3ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους.

Ομοίως, για να εγγραφεί ένας/μια φοιτητής/τρια σε οποιαδήποτε ΘΕ του τέταρτου (4ου) έτους πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ του δεύτερου (2ου) έτους.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Κατ' εξαίρεση για φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το 1ο έτος σπουδών , και, αντίστοιχα, για φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μια ΘΕ από το 2ο έτος σπουδών

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΕΛΠ)

1ο έτος σπουδών

ΕΛΠ10 Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό
ΕΛΠ11 Ελληνική Ιστορία
ΕΛΠ12 Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας

2ο έτος σπουδών

ΕΛΠ20 Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα ως και τα Μεταβυζαντινά χρόνια
ΕΛΠ21 Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία
ΕΛΠ30 Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)

3ο έτος σπουδών

ΕΛΠ22 Ελληνική φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα
ΕΛΠ31 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη
ΕΠΟ21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
ΕΠΟ22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη

4ο έτος σπουδών

ΕΛΠ40 Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και χορού
ΕΛΠ41 Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι νεότεροι χρόνοι
ΕΛΠ42 Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο
ΕΛΠ43 Ελληνισμός της Διασποράς
ΕΛΠ44 Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) Κινηματογράφος
ΕΛΠ45  Νεοελληνική Φιλολογία, από τις απαρχές ως το 18ο αιώνα
ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη
ΕΠΟ21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
ΕΠΟ22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη

Οδηγίες για την επιλογή ΘΕ

Οι ΘΕ του πρώτου και του δεύτερου έτους είναι υποχρεωτικές.

Κατά το α' έτος σπουδών συνιστάται ο/η φοιτητής/ήτρια να επιλέξει δύο ΘΕ: την ΕΛΠ 11 και την ΕΛΠ 10. Εάν δεν διαθέτει χρόνο, πρέπει να επιλέξει τη ΘΕ ΕΛΠ 11. Εάν διαθέτει χρόνο που του επιτρέπει να επιλέξει πέραν των δύο ΘΕ, τότε εκτός από τις ΘΕ ΕΛΠ 11 και ΕΛΠ 10, μπορεί να δηλώσει και την ΕΛΠ 12.

Από τις ΘΕ του τρίτου έτους, ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά τις ΘΕ ΕΛΠ 22 και ΕΛΠ 31 και να επιλέξει ακόμα 1 από τις ΘΕ ΕΠΟ 20, ΕΠΟ 21 και ΕΠΟ 22.

Από τις ΘΕ του τέταρτου έτους ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά 3 από τις ΘΕ που προσφέρονται.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς 2 Θ.Ε. από το πρώτο έτος και θέλετε να επιλέξετε για το επόμενο έτος 2 Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσετε τη τρίτη ΘΕ του πρώτου έτους και 1 από το επόμενο έτος κ.ο.κ. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως τρεις Θ.Ε.

Για την απόκτηση πτυχίου, είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση 12 Θ.Ε.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΕΠΟ)

1ο έτος σπουδών

ΕΠΟ10 Γενική Ιστορία της Ευρώπης
ΕΠΟ21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
ΕΠΟ31 Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη

2ο έτος σπουδών

ΕΠΟ11 Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης
ΕΠΟ12 Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης
ΕΠΟ22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη

3ο έτος σπουδών

ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη
ΕΠΟ30 Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος
ΕΠΟ32 Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
ΕΠΟ33 Δημιουργία & Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΕΠΟ42 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
ΕΠΟ43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα

4ο έτος σπουδών

ΕΠΟ41 Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα
ΕΠΟ30 Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος
ΕΠΟ32 Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
ΕΠΟ33 Δημιουργία & Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΕΠΟ42 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
ΕΠΟ43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα

Οδηγίες για την επιλογή ΘΕ

Οι ΘΕ του πρώτου και του δεύτερου έτους είναι υποχρεωτικές.

Κατά το πρώτο έτος σπουδών, συνιστάται οι φοιτητές να επιλέξουν τις ΘΕ ΕΠΟ 10 και ΕΠΟ 31 οι οποίες είναι εναρκτήριες. Εάν δεν διαθέτουν χρόνο, πρέπει να επιλέξουν τη ΘΕ ΕΠΟ 10. Εάν διαθέτουν χρόνο που τους επιτρέπει να επιλέξουν πέραν των δύο ΘΕ, τότε εκτός από τις ΕΠΟ 10 και ΕΠΟ 31, μπορούν να μελετήσουν και την ΕΠΟ 21. 

Προκειμένου ο φοιτητής να επιλέξει την ΘΕ ΕΠΟ 11 ή/και ΕΠΟ 22 του δεύτερου έτους θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και τις δύο ΘΕ του πρώτου έτους ΕΠΟ 10 και ΕΠΟ 31. 

Από τις ΘΕ του τρίτου έτους, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τη ΘΕ ΕΠΟ 20 και να επιλέξει ακόμα δύο από τις ΘΕ του τρίτου έτους.  

Από τις ΘΕ του τέταρτου έτους, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τη ΘΕ ΕΠΟ 41 και να επιλέξει ακόμα δύο από τις ΘΕ του τέταρτου έτους.

Προκειμένου, στο τέταρτο έτος, να επιλέξει ο φοιτητής την ΘΕ ΕΠΟ 41 πρέπει να έχει ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τις 9 ΘΕ των τριών πρώτων ετών.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Μπορείτε να επιλέγετε έως τρεις ΘΕ κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Για την απόκτηση πτυχίου, είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση 12 Θ.Ε.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΦΥΕ)

1ο έτος σπουδών

ΦΥΕ14 Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες

ΦΥΕ12 Γενική και Aνόργανη Xημεία

ΦΥΕ10 Γενικά Μαθηματικά Ι

 
2ο έτος σπουδών

ΦΥΕ24 Kλασική Φυσική Ι

ΦΥΕ20 Γενικά Mαθηματικά IΙ

ΦΥΕ22 Φυσικοχημεία

ΕΘΕ Εργαστήρια Φυσικής Ι

ΕΘΕ Εργαστήρια Χημείας Ι

 
3ο έτος σπουδών

ΦΥΕ34 Κλασική Φυσική ΙΙ

ΦΥΕ30 Οργανική Χημεία

ΦΥΕ31 Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου

ΕΘΕ Εργαστήρια Χημείας ΙΙ

ΕΘΕ Εργαστήρια Βιολογίας Ι

4ο έτος σπουδών

ΦΥΕ40 Κβαντική Φυσική

ΦΥΕ43 Γενετική

ΕΘΕ Εργαστήρια Φυσικής ΙΙ

ΕΘΕ Εργαστήρια Βιολογίας ΙΙ

Και επιλογή μία εκ των παρακάτω Θ.Ε.:

ΦΥΕ41 Η Εξέλιξη των Ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες

ΦΥΕ42 Πλανήτης Γη

ΠΛΗ10 Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΠΛΗ 11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

ΠΛΗ 23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία

ΠΛΗ 35 Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

ΠΛΗ 37 Πληροφορική και Εκπαίδευση

ΠΛΗ 44 Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας

 ΕΚΠ 63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

 Οι Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (ΕΘΕ) Εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, διάρκειας δύο εργαστηριακών κύκλων η κάθε μία, είναι υποχρεωτικές και διεξάγονται αποκλειστικά στην Πάτρα.

 Οδηγίες για την επιλογή Θ.Ε.

 Οι Θ.Ε. των τριών πρώτων ετών είναι υποχρεωτικές.

- Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 24, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 14.

- Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 22, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 12.

- Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 20, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 10.

- Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 34, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 24.

- Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 40, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 34.

- Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια  στη Θ.Ε. ΦΥΕ 43, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 31.

Συνιστάται εντόνως ο/η φοιτητής/ήτρια να παρακολουθήσει τη Θ.Ε. ΦΥΕ 30 πρώτα από ή παράλληλα με τη Θ.Ε. ΦΥΕ 31, γιατί αλλιώς θα συναντήσει δυσκολία στο μάθημα της Βιοχημείας (ΦΥΕ 31/2).

Από τις Θ.Ε. του τέταρτου έτους ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΦΥΕ 43 και ΦΥΕ 40 και να επιλέξει μία ακόμα από τις Θ.Ε. του τέταρτου έτους.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους.

Μετά την αποφοίτησή του, ο/η φοιτητής/ήτρια μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΛΗ)

1ο έτος σπουδών

ΠΛΗ 10 Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΠΛΗ 11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

ΠΛΗ 12 Μαθηματικά για  Πληροφορική Ι


2ο έτος σπουδών

ΠΛΗ 20 Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

ΠΛΗ 21 Ψηφιακά Συστήματα

ΠΛΗ 22 Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ


3ο έτος σπουδών

ΠΛΗ 24 Σχεδιασμός Λογισμικού

ΠΛΗ 30 Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ

ΠΛΗ 31 Τεχνητή Νοημοσύνη - Εφαρμογές


4ο έτος σπουδών

ΠΛΗ 23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία

ΠΛΗ 32 Γραμμικός Προγραμματισμός και Μοντελοποίηση

ΠΛΗ 35 Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

ΠΛΗ 36 Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες

ΠΛΗ 37 Πληροφορική και Εκπαίδευση

ΠΛΗ 40 Πρακτική Εξάσκηση σε θέματα Λογισμικού

ΠΛΗ 42 Ειδικά θέματα τεχνολογίας Λογισμικού

ΠΛΗ 44 Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας

ΠΛΗ 47 Κατανεμημένα Συστήματα Λογισμικού

 Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (ΕΘΕ): Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

 Για την απόκτηση του πτυχίου είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση 12 ΘΕ

Οι Θεματικές Ενότητες που προσφέρονται έχουν ως εξής

Θ.Ε. Κορμού (υποχρεωτικές):

- ΠΛΗ 10 Εισαγωγή στην Πληροφορική
- ΠΛΗ 11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού
- ΠΛΗ 12 Μαθηματικά για  Πληροφορική Ι
- ΠΛΗ 20 Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική
- ΠΛΗ 21 Ψηφιακά Συστήματα
- ΠΛΗ 22 Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ
- ΠΛΗ 24 Σχεδιασμός Λογισμικού
- ΠΛΗ 30 Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ
- ΠΛΗ 31 Τεχνητή Νοημοσύνη - Εφαρμογές


ΘΕ Επιλογής*:

- ΠΛΗ 23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία
- ΠΛΗ 32 Γραμμικός Προγραμματισμός και Μοντελοποίηση
- ΠΛΗ 35 Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών
- ΠΛΗ 36 Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες
- ΠΛΗ 37 Πληροφορική και Εκπαίδευση
- ΠΛΗ 40 Πρακτική Εξάσκηση σε θέματα Λογισμικού
- ΠΛΗ 42 Ειδικά θέματα τεχνολογίας Λογισμικού
- ΠΛΗ 44 Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας
- ΠΛΗ 47 Κατανεμημένα Συστήματα Λογισμικού

*Ελάχιστος αριθμός για την υλοποίηση μιας ΘΕ είναι 10 φοιτητές
Προαπαιτούμενες ΘΕ - Οδηγίες επιλογής ΘΕ

Κατά το 1ο έτος σπουδών εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) μόνο ΘΕ, τότε αυτή πρέπει να είναι η ΠΛΗ10 "Εισαγωγή στην Πληροφορική". Εάν επιλέξει δύο (2) ΘΕ συνιστάται να επιλέξει εκτός από την ΠΛΗ10 και την ΠΛΗ12 "Μαθηματικά για Πληροφορική Ι". Εάν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο και επιθυμεί να επιλέξει τρεις (3) ΘΕ μπορεί να επιλέξει και την ΠΛΗ11 "Αρχές τεχνολογίας Λογισμικού". Δεν μπορεί όμως να παρακολουθήσει την ΠΛΗ11 ή την ΠΛΗ12 εάν δεν παρακολουθεί ταυτόχρονα τη ΘΕ ΠΛΗ10.

Ο/η φοιτητής/ήτρια μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε ΘΕ εφόσον έχει ολοκληρώσει όλες τις ΘΕ του προηγούμενου έτους ή επιλέγει ταυτόχρονα όσες του/της έχουν απομείνει (από το προηγούμενο έτος).

Στο τέταρτο έτος σπουδών είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση μία εκ των ΘΕ ΠΛΗ23, ΠΛΗ40 και ΠΛΗ42.

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων, προσφέρεται ως Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα ενός κύκλου σπουδών διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους. Μπορούν να την παρακολουθούν όσοι/ες φοιτητές/ήτριες έχουν ολοκληρώσει ή φοιτούν παράλληλα στη ΘΕ ΠΛΗ21.
Ροές ΘΕ

Ορίζεται η παρακάτω ροή (σειρά) προαπαιτούμενων ΘΕ. 

1. ΠΛΗ 12 Μαθηματικά για  Πληροφορική Ι
2. ΠΛΗ 20 Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική
3. ΠΛΗ 30 Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ 

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν μαζί τις ΘΕ ΠΛΗ 12 και ΠΛΗ 20 ή ΠΛΗ 20 και ΠΛΗ 30, εφόσον έχουν δηλώσει κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος την ΠΛΗ 12 ή την ΠΛΗ 20 αντίστοιχα και την επαναλαμβάνουν με υποχρέωση μόνο τελικών εξετάσεων. 

Η επιλογή της ΘΕ ΠΛΗ40 επιτρέπεται μόνο, εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει σε προηγούμενα έτη ή θα ολοκληρώσει στο τρέχον έτος (ταυτόχρονα με αυτή) τουλάχιστον 11 άλλες ΘΕ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΕΑΠ)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

1o έτος σπουδών

ΤΡΑ50 Τραπεζικό Περιβάλλον

ΤΡΑ51 Τραπεζική Διοίκηση

ΤΡΑ60 Μέσα Τραπεζικής Εργασίας

ΤΡΑ61 Στρατηγική Τραπεζών


2o έτος σπουδών

ΤΡΑ60 Μέσα Τραπεζικής Εργασίας

ΤΡΑ61 Στρατηγική Τραπεζών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (40 ECTS)

Κατά το πρώτο έτος σπουδών ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει και τις τρεις ΘΕ ΤΡΑ50, ΤΡΑ51 και ΤΡΑ60 ή ΤΡΑ61. Εάν ο φοιτητής δεν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο θα πρέπει να επιλέξει πρώτα τη ΘΕ ΤΡΑ50 ή τις ΘΕ ΤΡΑ50 και ΤΡΑ51. 
Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παράλληλα με την τελευταία ΘΕ (ΤΡΑ60 ή ΤΡΑ61), εφόσον έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τις τρεις θεματικές ενότητες. Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις ΘΕ (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πάντως θα πραγματοποιείται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του προγράμματος σπουδών.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

1o έτος σπουδών

ΔΜΥ50 Βασικές Αρχές Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Υπηρεσιών Υγείας

ΔΜΥ51 Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και προκλήσεις


2o έτος σπουδών

ΔΜΥ60 Οικονομική και χρηματοδοτική διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

ΔΜΥ61 Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση των Νοσοκομείων / Υπηρεσιών Υγείας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (24 ECTS)

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων ΘΕ καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 1o έτος σπουδών

ΠΛΣ50 Βασικές εξειδικεύσεις σε θεωρία και λογισμικό

ΠΛΣ51 Βασικές εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα των Υπολογιστών 

2o έτος σπουδών

ΠΛΣ60 Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού

ΠΛΣ61 Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού

ΠΛΣ62 Εξειδικεύσεις Δικτύων και Επικοινωνιών

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

Στο πρώτο έτος ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά πρώτα τη Θ.Ε. ΠΛΣ50, έπειτα τη Θ.Ε. ΠΛΣ51 (ή και τις δύο παράλληλα). Στο δεύτερο έτος σπουδών, μπορεί να επιλέξει δύο από τις Θ.Ε. ΠΛΣ60, ΠΛΣ61 και ΠΛΣ62 και παράλληλα να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη Θ.Ε. ΠΛΣ60 ή ΠΛΣ61, πρέπει να έχει τελειώσει επιτυχώς την ΠΛΣ50. Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη Θ.Ε. ΠΛΣ62, πρέπει να έχει τελειώσει επιτυχώς την ΠΛΣ51.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών δύο Θ.Ε. (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος τις δύο τελευταίες Θ.Ε. παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει εκτός από τις 4 Θ.Ε. να εκπονήσει και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ   ΜΒΑ

ο Π.Μ.Σ. «MasterinBusinessAdministration» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων θεματικών ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

1ο Έτος

ΜΒΑ50 Οικονομική για Διοικητικά Στελέχη (Economics for Managers) (Υ, 20 ECTS)

ΜΒΑ60 Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά Στελέχη (Advanced Quantitative Methods for Managers) (Υ, 20 ECTS)

ΜΒΑ51 Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική (Financial Management & Accounting) (Υ, 20 ECTS)

ΜΒΑ61 Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (Management of People & Organisations) (Υ, 20 ECTS)

2ο Έτος

ΜΒΑ51 Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική (Financial Management & Accounting) (Υ, 20 ECTS)

ΜΒΑ61 Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (Management of People & Organisations) (Υ, 20 ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 40 ECTS)

 Οδηγίες δήλωσης ΘΕ

 Κατά το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν μέχρι 3 ΘΕ ως εξής: την ΘΕ ΜΒΑ50 (εάν επιθυμούν να δηλώσουν 1 ΘΕ), είτε τις ΘΕ ΜΒΑ50 και ΜΒΑ60 (εάν επιθυμούν να δηλώσουν 2 ΘΕ), είτε τις ΘΕ ΜΒΑ50 και ΜΒΑ60 και κατ'επιλογή μία εκ των ΜΒΑ51 ή ΜΒΑ61 (εάν επιθυμούν να δηλώσουν 3 ΘΕ). Η Διπλωματική Εργασία μπορεί να δηλώνεται παράλληλα με τις ΘΕ ΜΒΑ51 ή ΜΒΑ61.

Έτσι το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο ακαδημαϊκά έτη.
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών MBA. 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων θεματικών ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.                                      

                     

                                                    Πληροφορίες Γραμματείας

 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενάρξεις και λήξεις διαφόρων Τμημάτων, καθώς και για εγγραφές σε κάποιο από αυτά, απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου που λειτουργεί καθημερινά από 09:00 έως 22:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:210.8823214 και 210.8822362

 

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 91, Πλ. Βικτωρίας 10434, Αθήνα , 1ος όροφος  - έναντι ΟΤΕ.

Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες από αυτές που θα βρείτε στις ιστοσελίδες μας, αποστέλλοντας απλά μήνυμα μέσω:

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου