Πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης


ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΠΑΔΑ) - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γ΄Σεπτεμβρίου 91. Πλ.Βικτωρίας . Αθήνα 10434

Τηλ: 210-8823214, 210-8822362

www.kpapaioannou.gr,   E-mail: grammateia@kpapapaioannou.gr

  

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

( ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ)

 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
 • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ  
 • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι, ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΜΜΕΣΝ ΦΟΡΩΝ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (E.R.P)
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

( ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

( ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι, ΙΙ
 • ΦΥΣΙΚΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι, ΙΙ
 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι, ΙΙ
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
 • ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑΙ, ΙΙ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ  Ι, ΙΙ

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

( ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
 • ΦΥΣΙΚΗ
 • ΧΗΜΕΙΑ
 • ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι, ΙΙ
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι, ΙΙ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 • ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι, ΙΙ
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

( ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ)

 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι - ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΩΝ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι ,ΙΙ
 • ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΙΛΑΚΙΟΥ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

( ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

 • ΦΥΣΙΚΗ
 • ΜΑΘΗΝΜΑΤΙΚΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι, ΙΙ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι, ΙΙ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι, ΙΙ
 • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 
 • Η  διδασκαλία είναι προσαρμοσμένη στο είδος και τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εξετάσεων.
 • Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές, κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.
 • Στα δίδακτρα περιλαμβάνεται  όλο το υλικό που καλύπτει πλήρως την εξεταστέα ύλη και θέματα  παλαιοτέρων διαγωνισμών
 •  Η ύλη καλύπτεται πλήρως στο ωράριο  που ανακοινώνεται. Εάν χρειαστεί οι ώρες  διδασκαλίας μπορούν να αυξηθούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
 • Διδάσκονται και ατομικά μαθήματα με ευέλικτα ωράρια.
 • Υποστήριξη εργασιών.
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ   ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
 
 • Τα δίδακτρα του καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις.
 • ΔΩΡΕΑΝ  ΕΓΓΡΑΦΗ
 • ΔΩΡΕΑΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

  Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 91, Πλ. Βικτωρίας - έναντι ΟΤΕ, ΤΗΛ: 210-8823214, 2108822362