ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ